Tests en vragenlijsten voor Onderwijs

Agressievragenlijst - AGV

Auteur: Jan van der Ploeg
Meet: 
Agressie
Leeftijdsbereik:
Kinderen van 4 t/m 18 jaar
Meer informatie  

Autisme Spectrum Vragenlijst - ASV

Auteur: J.D. van der Ploeg
Meet: 
de symptomen van ASS
Leeftijdsbereik
: kinderen van 4 t/m 18 jaar
Meer informatie  

Autezme

Auteur: E. van der Zee
Meet: diagnosticeert autisme
Leeftijdsbereik: kinderen van 4 t/m 18 jaar
Meer informatie  

ADHD-vragenlijst - AVL

Auteur: E.M. Scholte
Meet: 
gedragssymptomen van ADHD
Leeftijdsbereik:
kinderen van 4 t/m 18 jaar
Meer informatie  

 

Executieve Functies Vragenlijst (EFV)

Auteur: E. Scholte
Meet: 
executieve functies bij kinderen en jongeren 
Leeftijdsbereik:
kinderen van 4 t/m 18 jaar
Meer informatie  

Vragenlijst emotionele intelligentie quotiënt - EIQ

Auteur: E.M. Scholte
Meet:
Emotionele intelligentie
Leeftijdsbereik: kinderen en jeugdigen van 8 t/m 18 jaar
Meer informatie  

Gezinsvragenlijst - GVL

Auteur: J.D. van der Ploeg
Meet: 
de kwaliteit van gezins- en opvoedingsomstandigheden
Leeftijdsbereik:
gezinnen met kinderen van 4 t/m 18 jaar
Meer informatie  

Leerling Leerkracht Relatie Vragenlijst - LLRV

Auteur: H. Koomen
Meet: de kwaliteit van leerkracht- leerling relaties
Leeftijdsbereik:
kinderen van 3 t/m 12 jaar
Meer informatie  

LLRV

Leervoorwaardentest - LVT

Auteur: E.M. Scholte
Meet: directe en indirecte leervoorwaarden
Leeftijdsbereik: kinderen van 4 t/m 18 jaar

Meer informatie 

Non-verbale Leerstoornisschalen - NLD

Auteur: A.M.H.L. Serlier-van den Berg
Meet: risico op NLD
Leeftijdsbereik: van 0 t/m 5 en 6 t/m 12 jaar
Meer informatie 

Sociaal Cognitieve Vaardigheden Test - SCVT

Auteur: T.G. van Manen
Meet: sociaal cognitieve vaardigheden 
Leeftijdsbereik:
kinderen van 4 t/m 18 jaar
Meer informatie  

Vragenlijst Fundamentele Onthechting -VFO

Auteur: J.D. van der Ploeg
Meet: 
fundamentele sociale en emotionele onthechting
Leeftijdsbereik:
Kinderen van 4 t/m 18 jaar
Meer informatie  

Vragenlijst over Zelfdoding en Zelfbeschadiging - VOZZ

Auteur: A.J.F.M. Kerkhof
Meet: ernst van suïcidaliteit bij jongeren
Leeftijdsbereik: normering 18 t/m 21 jaar, afneembaar va 12 jaar
Meer informatie  

 

Vragenlijst psychosociale vaardigheden - VPV

Auteur: E.M. Scholte
Meet: psychosociale vaardigheden
Leeftijdsbereik: kinderen van 9 t/m 18 jaar
Meer informatie  

Auteur worden of vragenlijsten inbouwen als partner?

Koen van Loenen, uitgever tests

+31 6 229 790 89 | koen.vanloenen@bsl.nl
Scroll to top