Kwalificatieniveaus

Het komt vaak voor dat op basis van testuitslagen beslissingsprocessen worden ondersteund. Wie beslissingen probeert te onderbouwen met een test moet dat zorgvuldig doen. Zowel de uitgever, de testauteur als de gebruiker spelen daarbij een rol. Bohn Stafleu van Loghum draagt aan deze zorgvuldigheid bij door kwalitatief goede producten uit te geven.

Daarnaast geven we via kwalificatieniveaus per test aan welke gebruikers op grond van hun opleiding in staat zouden moeten zijn om met een bepaalde test te werken. Je mag een testinstrument alleen gebruiken als je aan het betreffende kwalificatieniveau voldoet. Voor meer informatie van het NIP hierover verwijzen wij naar de Algemene Standaard Testgebruik (AST-NIP).

Bohn Stafleu van Loghum hanteert de volgende kwalificatieniveaus:

Niveau 1

Logopedische tests

Af te nemen indien men beschikt over:
 • afgeronde opleiding logopedie
 • doctoraal of master klinische linguïstiek

Niveau 2

Capaciteiten- en vaardighedentests, klachtenlijsten, bepaalde screeningslijsten, observatielijsten 

Af te nemen indien men beschikt over:

 • doctoraal of master psychologie, (ortho)pedagogiek of Geestelijke Gezondheids Kunde
 • afgeronde opleiding tot (huis)arts
 • afgeronde opleiding tot consultatiebureauarts
 • afgeronde opleiding tot jeugdarts
 • afgeronde opleiding tot geriater
 • afgeronde opleiding tot nurse practitioner
 • een opleiding of registratie die voldoet aan kwalificatieniveau 3 (zie hieronder)

Niveau 3

Individuele intelligentietests, persoonlijkheidstests, persoonlijkheidsstoornissentests, tests voor klinisch (neuro)psychologische diagnostiek

Af te nemen indien men beschikt over:

 • doctoraal of master psychologie, (ortho)pedagogiek of Geestelijke Gezondheidskunde mét aantekening psychodiagnostiek van universiteit of erkende beroepsvereniging (NIP, NVO, BOKA etc.)
 • registratie eerstelijnspsycholoog bij erkende beroepsvereniging
 • registratie NVO Basis-Orthopedagoog of NVO Orthopedagoog-Generalist mét NVO Basisaantekening diagnostiek
 • registratie klinisch psycholoog of GZ-psycholoog
 • registratie kinder- en jeugdpsycholoog
 • registratie registerpsycholoog NIP (Kinder & Jeugd, Arbeid & Gezondheid of Arbeid & Organisatie)
 • diploma Psychologisch Testassistent (NIP-registratie TA of vergelijkbare registratie) of Psychologisch Medewerker (NIP-registratie PM of vergelijkbare registratie)
 • registratie als psychiater
   
Auteur worden of vragenlijsten inbouwen als partner?

Auteur worden of vragenlijsten inbouwen als partner?

Koen van Loenen, uitgever tests

+31 6 229 790 89 | koen.vanloenen@bsl.nl
Scroll to top