Nederlandstalig Dysatrie Onderzoek kinderen - NDO-K

Nederlandstalig Dysatrie Onderzoek kinderen - NDO-K

Auteur: Marjo Van Gerven
ISBN handleiding: 
99789036822664
Meet: 
dysartie
Leeftijdsbereik:
kinderen 
Afnameduur:
20 a 30 minuten
Toepasbaar in:
logopedische praktijk, revalidatiecentra, ziekenhuizen, verpleeghuizen
Kwalificatieniveau:
meer informatie

Direct NDO-K materialen bestellen:

Naam
ISBN
Prijs
Aantal

Doel van de test
Het NDO-K is een instrument waarmee de diagnose 'dysartrie' bij kinderen gesteld kan worden. Daarnaast kan met het instrument het type dysartrie en de ernst ervan worden vastgesteld. In Nederland was tot op heden geen dysartrieonderzoek voor kinderen beschikbaar. Met het verschijnen van het NDO-K is hierin verandering gekomen. Het NDO-K is een gestandaardiseerd, valide en betrouwbaar instrument dat kan bijdragen aan goede basis voor logopedische therapie. Het type en de ernst van de dysartrie worden in het NDO-K onderzocht met behulp van gestandaardiseerde spreekopdrachten. Alle aspecten van de spraak, te weten adem, fonatie, articulatie, nasale resonantie en prosodie worden met deze opdrachten in kaart gebracht. Het NDO-K is bedoeld voor kinderen bij wie een vermoeden bestaat van aanwezigheid van een dysartrie. Het instrument is geschikt om af te nemen in de acute fase, de revalidatiefase en de chronische fase.
 
Toepassing
•Diagnostiek: stelt de diagnose dysartrie en bepaalt  het type en de ernst van de dysartrie.
•Differentiaaldiagnose: het NDO-K onderscheidt dysartrie van andere spraakstoornissen.
•Behandeling:  vormt de basis voor een passend therapieplan.
•Wetenschappelijk onderzoek: de maximum performancetaken en de leesteksten zijn geschikt voor het verzamelen van genormeerde data. Onderzoek heeft laten zien dat de ernstscore betrouwbaar vastgesteld kan worden. 
 
Wat onderzoekt het NDO-K?
Het NDO-K onderzoekt alle aspecten van de spraak met behulp van 6 spreektaken, te weten:
•1. spontane spraak
•2. lezen van een standaard tekst of naspreektaken
•3. diadochokinese
•4. glijtonen
•5. roepen
•6. maximale aanhoudingsduur
 
Voor wie?
Het NDO-K kan door logopedisten afgenomen worden. Scoring en interpretatie kan  betrouwbaar gedaan worden door logopedisten die ervaren en/of getraind zijn in het luisteren naar dysartrische spraak. Hiervoor worden ook NDO-K  workshops gegeven door het Radboudumc, afdeling Revalidatie logopedie kinderen. Zie https://www.radboudumc.nl/afdelingen/revalidatie/paramedische-disciplines/logopedie/volwassenen-en-kinderen/logopedie-kinderen/scholing
 
Afname en scoring
De afname gebeurt in een vaste volgorde en duurt 20 tot 30 minuten. De afname wordt bij voorkeur op video opgenomen. Scoring gebeurt tijdens en na de afname, zo nodig wordt voor de scoring de video-opname terug gekeken. Aan de hand hiervan kan een inschatting gemaakt worden van de mate waarin de prestatie afwijkt (onmogelijk, duidelijk afwijkend, licht afwijkend). Voor de maximale prestatietaken zijn referentiewaarden toegevoegd.
 
Materialen
• NDO-K complete set (handleiding, formulieren, therapiemateriaal)
• NDO-K scoreformulieren (set van 25) 
• NDO-K workshop (via Radboudumc) 
 
Scroll to top