Autezme - Diagnostische vragenlijst voor autisme bij kinderen en jongeren

Autezme

Auteur: E. van der Zee
ISBN handleiding: 9789036827553
Meet: diagnosticeert autisme
Leeftijdsbereik: kinderen van 4 t/m 18 jaar
Afnameduur: circa 15 minuten
Toepasbaar in: scholen of in de klinische praktijk
Kwalificatieniveau: 3 meer informatie

Direct Autezme materialen bestellen:

Naam
ISBN
Prijs
Aantal

Of online afnemen via onze partners:

Voor tarieven online testafname klik hier. 

Doel van de test
DE AUTEZME is een vragenlijst voor diagnostiek van autismespectrumstoornissen bij kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar. De testscores maken onderscheidt tussen kinderen/jongeren met en zonder autismespectrumstoornis en tussen kinderen/jongeren met een autismespectrumstoornis of een andere stoornis. De AUTEZME differentiërt goed en is met slechts 36 items een korte test, waardoor de test standaard gebruikt kan worden op scholen en in de klinische praktijk. Zo kan diagnose autisme vaker, sneller en accurater wordt gesteld en minder vaak wordt gemist.

Toepassing 

 • Diagnose: maakt onderscheid tussen kinderen met en kinderen zonder autsiemspectrumstoornis. Differentieert tussen kinderen met ASS en kinderen met een andere problematiek. Geeft daarnaast het ernstniveau van de ASS aan.
 • Screening: snelle en goede screening naar problemen in het autismespectrum
 • Behandeling en monitoring: meet het effect van de behandeling, volgt de ontwikkeling van het kind

Let op: de diagnose ASS mag nooit alleen op basis van een vragenlijstscore worden gesteld, ook niet op basis van een diagnostische vragenlijst zoals de AUTEZME.

Wat meet de AUTEZME?
De test is gebaseerd op de E-S-theorie van Baron-Cohen die uitgaat van twee vaardigheden die zeer belangrijk zijn bij autismespectrumstoornissen: empathiseren en systematiseren. Mensen met een autismespectrumstoornis hebben een beperkt vermogen tot empathiseren en een sterk verhoogd vermogen tot systematiseren. Naast deze twee vaardigheden heeft onderzoek aangetoond dat enkele algemene autismekenmerken een grote rol spelen. De test bestaat daarom uit drie hoofdschalen, die zijn opgedeeld in meerdere subschalen:

 • Empathiseren
 • Herkennen van emoties
 • Delen van emoties
 • Perspectiefname

 

 • Systematiseren
 • beperkte interesses
 • repetitief gedrag
 • weerstand tegen veranderingen

 

 • Algemene autismekenmerken
 • sociale vaardigheden
 • verdeelde aandacht
 • aandacht voor details
 • communicatie
 • fantasie

Voor wie?
Psychologen, psychiaters, (ortho)pedagogen en andere professionele hulpverleners werkend in de (geestelijke)gezondheidszorg of het onderwijs gebruiken de test om na te gaan of er sprake is van een autismespectrumproblematiek. De uitslag van de test mag alleen worden geïnterpreteerd door psychodiagnostisch bevoegde professionals. 

Afname
De test bestaat uit 32 vragen/ stellingen die worden beantwoord door beoordelaars die goed op de hoogte zijn van het gedrag van het kind (ouders, verzorgers, leerkrachten, groepsleiders etc). De beoordelaars geven aan in hoeverre het beschreven gedrag van toepassing was op het kind in het afgelopen jaar.

Normen/ testuitslag

Twee afkappunten geven aan of er spake is van een autismespectrumstoornis. wee andere afkappunten geven aan of er sprake is van een verminderd vermogen tot empathiserenen en/of dat er sprake is van een verhoogd vermogen tot systematiseren. Daarnaast wordt het ernstniveau van de ASS bepaald met behulp van normtabellen met percentielscores. Er zijn twee normgroepen:

 • Schoolgaande kinderen 4 t/ 18 jaar algemene jeugdbevolking
 • Schoolgaande kinderen 4 t/m 18 jaar met officiele andere diagnose

Gebruik van de normtabellen leidt tot indeling in een van de volgende ernstniveaus:

Niveau 1 = vereist ondersteuning

Niveau 2 = vereist substantiële ondersteuning

Niveau 3 = vereist zeer substantiële ondersteuning

Let op: de diagnose ASS mag nooit alleen op basis van een vragenlijstscore worden gesteld, ook niet op basis van een diagnostische vragenlijst zoals de AUTEZME.

Materialen

 • AUTEZME- complete set
 • AUTEZM- scoreformulieren (per 25)

Download informatie test

Scroll to top