Buss-Durkee Hostility Inventory Dutch - BDHI-D

Buss-Durkee Hostility Inventory Dutch - BDHI-D

Auteur: A. Lange
ISBN handleiding: 9789031344352
Meet: agressie
Leeftijdsbereik: vanaf 13 jaar
Afnameduur: circa 10 minuten
Toepasbaar in: psychologen, psychiaters , orthopedagogen en andere diagnostisch bevoegde professionals
Kwalificatieniveau: 3 meer informatie

Direct BDHI-D materialen bestellen:

Naam
ISBN
Prijs
Aantal

Online afnemen via een van onze partners:

Voor tarieven online testafname klik hier. 

Doel van de test
De BDHI-D is een zelfrapportage-instrument dat vaststelt in hoeverre er sprake is van hostiliteit en de  neiging tot het vertonen van agressief gedrag. Het instrument is de Nederlandse bewerking van de bekende Amerikaanse BDHI. De Amerikaanse versie was uitsluitend gebaseerd op face value van de items, was niet psychometrisch onderzocht en bevatte geen subschalen. De  Nederlandse BDHI-D daarentegen is op basis van nieuwe items en factor analyses verdeeld in 3 subschalen met een hoge betrouwbaarheid: Directe Agressie (verbaal of fysiek), Indirecte Agressie (hostiliteit/wrok) en Sociale Wenselijkheid. 

Toepassing
- Screening: in diverse praktijksettings, zoals het inschatten van risico’s voor werknemers in het gevangeniswezen en in de psychiatrie, kansbepaling van recidive etc.
- Diagnostiek: indiceert de aanwezigheid van gedragsstoornissen waarbij agressie en hostiliteit een rol spelen, bepaalt de mate van psychopathologie bij cliënten in de GGZ en bij gedetineerden.
- Behandeling: geeft een aanwijzing over de aard van de te kiezen behandeling.
- Onderzoek: bruikbaar in onderzoek waarin hostiliteit en geneigdheid tot agressie als variabelen zijn opgenomen.

Wat meet de BDHI-D? 
De BDHI-D bestaat uit de volgende drie schalen:
- directe agressie : (gedragsmatig objectief herkenbare agressie, fysieke of verbale uitingen van agressie)
- indirecte agressie : (naar binnen gerichte agressie, onderdrukte vijandigheid,  ingehouden agressie)
- sociale wenselijkheid : (neiging tot het geven van sociaal wenselijke antwoorden)

Voor wie?
De BDHI-D wordt afgenomen, gescoord en geïnterpreteerd door psychologen, psychiaters , orthopedagogen en andere diagnostisch bevoegde professionals. De lijst wordt ingevuld door de cliënt (zelfbeoordeling). 

Afname en scoring
De BDHI-D bestaat uit 40 uitspraken waarvan de respondent aangeeft of deze voor hem of haar waar zijn of niet. De afnameduur is ongeveer tien minuten. De test kan zowel individueel als groepsgewijs worden afgenomen. 
Belangrijk: u kunt deze test alleen afnemen indien u over de BDHI-D Handleiding beschikt.

Normen
De BDHI-D  is genormeerd voor 3 populaties: de algemene bevolking, psychiatrische patiënten en gedetineerden. Hierbij worden leeftijdsgroepen onderscheiden:
Algemene bevolking 
- 15 t/m 40 jaar
- 41 jaar en ouder.

Klinische normgroep psychiatrische patiënten 
- 13 t/m 25 jaar
- 26 t/m 40 jaar
- 41 jaar en ouder

Gedetineerden
- 13 t/m 25 jaar
- 26 jaar en ouder

Materialen
- BDHI-D Handleiding
- BDHI-D Vragenlijst (set van 50)
- BDHI-D Sleutel (set van 2) 

Scroll to top