OKIV-R handleiding

Ouder Kind Interactie Vragenlijst - OKIV-R

Auteur: A. Lange 
ISBN handleiding:
9789031335794
Meet: 
in welke mate iedere ouder afzonderlijk de relatie met elk van de kinderen positief of negatief beoordeelt, en vice versa
Leeftijdsbereik:
kinderen van 4 t/m 18 jaar
Afnameduur: circa 20 minuten
Toepasbaar in:
behandelaren, leerkrachten, pedagogen, psychologen en andere hulpverleners die zich met kinderen en adolescenten bezig houden
Kwalificatieniveau:
3 meer informatie

Direct OKIV-R materialen bestellen:

Naam
ISBN
Prijs
Aantal

Of online afnemen via onze partners:

Voor tarieven online testafname klik hier. 

 

Doel van de test
Met de OKIV-R onderzoekt men hoe de ouder de opvoedingsrelatie met het kind beoordeelt en omgekeerd. De beoordeling heeft betrekking op concrete onderlinge gedragingen en gevoelens. Verhoudingen tussen ouders en kinderen hebben, zowel positief als negatief, grote invloed op de ontwikkeling en het functioneren van kinderen. Dat is in nog grotere mate het geval bij kinderen die psychologische problemen hebben. Voor gezinstherapeuten of hulpverleners is het van belang om zicht te hebben op gevoelens en relationele gedragingen tussen een of meer specifieke kinderen en elk van de ouders.  Ook indien ouders zelf psychologische problemen hebben, is het belangrijk om een uitspraak te doen over de concrete interacties tussen ouders en kinderen. Afname van de OKIV-R kan inzichtelijk maken of en hoe de opvoedingsrelatie tussen ouder(s) en kind(eren) samenhangt met het ontstaan en het voortduren van eventuele problematiek. De OKIV-R is in het Engels vertaald onder de titel ‘Parent-Child Interaction Questionnaire -Revised ‘(PACHIQ–R).  

Toepassing
• Screening: onder meer toepasbaar in het (speciaal) onderwijs voor het kwantificeren van de kwaliteit van de opvoedingsrelatie.
• Diagnose: als hetero-anamnetisch instrument toepasbaar in de (jeugd) zorg en volwassenen GGZ. 
• Behandeling: resultaten helpen bij het kiezen van de meest geschikte vorm van behandeling en worden gebruikt voor het in kaart brengen van behandeleffectiviteit.

Wat meet de OKIV-R?
De OKIV- R meet in welke mate iedere ouder afzonderlijk de relatie met elk van de kinderen positief of negatief beoordeelt, en vice versa. Uit onderzoek blijkt dat de volgende drie aspecten een doorslaggevende rol spelen in de opvoeding van kinderen: gezag, acceptatie en communicatievaardigheden. De OKIV- R brengt deze aspecten onder in de volgende dimensies: 

• conflicthantering: (kwaliteit in het voorkomen en oplossen van conflicten)
• acceptatie: (warmte, troost, bescherming, trots etc.)

Voor wie?
De OKIV- R is bedoeld voor behandelaren, leerkrachten, pedagogen, psychologen en andere hulpverleners die zich met kinderen en adolescenten bezig houden. 

Afname en scoring
De kind-versie van de OKIV-R bestaat uit 25 vragen. De afname duurt circa 30 minuten. De ouder-versie bestaat uit 21 vragen. Het invullen van deze lijst duurt circa 20 minuten. 

Belangrijk: u kunt deze test alleen afnemen indien u over de OKIV-R Handleiding beschikt.

Normen
Voor de interpretatie van de scores worden de volgende normgegevens verstrekt:

Algemene jeugdbevolking 

• kind over de moeder
• kind over de vader
• moeder over het kind
• vader over het kind

Klinische populatie
• kind over de moeder 8 t/m 12 jaar
• kind over de moeder 13 t/m 17 jaar
• kind over de vader 8 t/m 12 jaar
• kind over de vader 13 t/m 17 jaar
• moeder over het kind 8 t/m 12
• moeder over het kind 13 t/m 17 jaar
• vader over het kind 8 t/m 12 jaar
• vader over het kind 13 t/m 18 jaar

Materialen

  • OKIV-R handleiding
  • OKIV-R vragenlijst voor ouders
  • OKIV-R vragenlijst voor kinderen, t.a.v. hun moeder
  • OKIV-R vragenlijst voor kinderen, t.a.v. hun vader
  • OKIV-R sleutel

Download informatie test

 

Scroll to top