Tests en vragenlijsten over leervaardigheden

Leervoorwaardentest - LVT

Auteur: E.M. Scholte
ISBN handleiding:9789031387687
Meet:directe en indirecte leervoorwaarden
Leeftijdsbereik: kinderen van 4 t/m 18 jaar
Afnameduur: circa 30 minuten
Toepasbaar in: (speciaal) onderwijs, jeugdzorg, Jeugd GGZ
Kwalificatieniveau: 3 meer informatie

Meer informatie  |  Handleiding  |  Formulieren  |  Online via Testweb

Of online afnemen via onze partners:

Non-verbale Leerstoornisschalen - NLD

Auteur: A.M.H.L. Serlier-van den Berg
ISBN handleiding: 9789031347537
Meet: risico op NLD
Leeftijdsbereik: van 0 t/m 5 en 6 t/m 12 jaar
Afnameduur: circa 15 minuten
Toepasbaar in: onderwijs en jeugdzorg
Kwalificatieniveau: 2 meer informatie

Meer informatie  |  Handleiding  |  Formulieren  |  Schalen  |  Voorschoolse schalen  

Scroll to top