Tests en vragenlijsten over stemming en suïcide

Vragenlijst over Zelfdoding en Zelfbeschadiging - VOZZ

Auteur: A.J.F.M. Kerkhof
ISBN handleiding: 9789036812948
Meet: ernst van suïcidaliteit bij jongeren
Leeftijdsbereik: normering 18 t/m 21 jaar, afneembaar va 12 jaar
Afnameduur: 5 á 10 minuten
Toepasbaar in: POH-GGZ, GGZ, Jeugd-GGZ, jeugdzorg, onderwijs, GGD
Kwalificatieniveau: 2 meer informatie

 

 

 

Meer informatie  |  Handleiding  |  Formulieren  

Of online afnemen via onze partners:

Scroll to top