Studystore is gestopt, wat betekent dat voor jou? Lees meer

Seven minute screen - 7MS

Seven minute screen - 7MS

Auteur: Bregje Appels
ISBN handleiding: 
9789036804066
Meet:
cognitieve stoornissen bij dementie
Leeftijdsbereik:
volwassenen en ouderen in de leeftijd van 41 t/m 98 jaar
Afnameduur:
12 minuten
Toepasbaar in: 
geriaters, (neuro)psychologen, psychiaters, huisartsen en geriatrisch verpleegkundigen
Kwalificatieniveau:
meer informatie

Direct 7MS materialen bestellen:

Naam
ISBN
Prijs
Aantal

​Doel van de test
De Seven Minute Screen detecteert snel cognitieve stoornissen bij dementie. Het instrument is geschikt voor het opsporen van Alzheimer dementie en andere veel voorkomende vormen van dementie, zoals vasculaire dementie, frontotemporale dementie en dementie met Lewy bodies. De Seven Minute Screen is makkelijk af te nemen en heeft een korte afnameduur. De test is het ideale screeningsinstrument voor dementie in eerste- en tweedelijnssetting, zoals in huisartsenpraktijken, academische of algemene ziekenhuizen en ouderenafdelingen van GGZ-instellingen. Vroege detectie van dementie is belangrijk voor het geven van voorlichting, het starten van een behandeling en de beoordeling of ondersteuning nodig is.

Toepassing
• Screening: detecteert dementie in eerste en tweede lijn
• Diagnose: gaat na of doorverwijzing noodzakelijk is of is onderdeel van het diagnostisch proces
Wat meet de Seven Minute Screen?
De cognitieve domeinen die worden gescreend zijn:
• tijdsoriëntatie
• geheugen
• executieve functies
• visuoconstructie
 
Voor wie?
De afname van de Seven Minute Screen wordt verricht door geriaters, (neuro)psychologen, psychiaters, huisartsen en geriatrisch verpleegkundigen. De interpretatie moet door een geriater, (neurop)psycholoog of huisarts uitgevoerd  worden.

Afname en scoring
Met behulp van een testmap worden de taken bij de patiënt afgenomen. De afnameduur bedraagt gemiddeld 12 minuten en is afhankelijk van de ernst van de cognitieve disfunctie.
Belangrijk: u kunt de Seven Minute Screen alleen afnemen indien u over de complete set beschikt. 

Normen
De Seven Minute Screen is genormeerd voor volwassenen en ouderen in de leeftijd van 41 t/m 98 jaar. Het instrument vergelijkt de totaalscore met een empirisch vastgesteld afkappunt en geeft de kans op de aanwezigheid van dementie aan. De subtestscores en hun afzonderlijke afkappunten geven inzicht in het functioneren op de specifieke cognitieve gebieden (tijdsoriëntatie, geheugen, visuospatiële vaardigheden en executieve functies).

  • Seven Minute Screen-complete set
  • Seven minute Screen- scoreformulieren (per 25)
  • Seven Minute Screen- handleiding

Download informatie test

Scroll to top