Ben je student? Hier vind je al je leermiddelen Lees meer

Leerling Leerkracht Relatie Vragenlijst - LLRV

Leerling Leerkracht Relatie Vragenlijst - LLRV

Auteur: H. Koomen
ISBN handleiding:
9789031351596
Meet: de kwaliteit van leerkracht- leerling relaties
Leeftijdsbereik:
kinderen van 3 t/m 12 jaar
Afnameduur: 
circa 5 tot 10 minuten
Toepasbaar in:
voorschoolse en basisschoolsettings
Kwalificatieniveau:
meer informatie

Direct LLRV materialen bestellen:

Naam
ISBN
Prijs
Aantal

Deze test is ook online af te nemen via Testweb of onze partners:

Online via Testweb

Voor tarieven online testafname klik hier. 

Doel van de test
De LLRV is een instrument waarmee de perceptie van leerkrachten aangaande hun relatie met individuele leerlingen nauwkeurig vastgesteld kan worden. Daarbij geeft de lijst een indicatie van de algemene kwaliteit van de relatie en van specifieke relatiepatronen in termen van nabijheid, conflict en afhankelijkheid. Afname is met name geïndiceerd indien zich aanpassingsproblemen aan de kant van de leerling of werkproblemen aan de kant van de leerkracht (dreigen te) ontwikkelen. Een goede relatie tussen leerling en leerkracht is van belang voor het welbevinden, de leerprestaties en het sociaal functioneren van kinderen en vormt de basis van waaruit de leerkracht de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van leerlingen bevordert. Met de LLRV kunnen leerling-leerkracht relaties worden opgespoord die ondersteuning en interventie behoeven. De LLRV is het eerste Nederlandstalige zelfbeoordelingsinstrument dat dit mogelijk maakt. 
 
Toepassingsmogelijkheden
 • Screening: voor het onderzoeken van relatiepatronen op het niveau van de groep/klas. Bijvoorbeeld ter opgesporing van leerkrachten die begeleiding nodig hebben bij hun omgang met individuele kinderen of bij hun interactieve stijl bij kinderen in het algemeen.
 • Diagnose: de LLRV is als beoordelingsinstrument te gebruiken in het kader van preventie of vroegtijdige interventie in het geval zich aanpassingsproblemen (dreigen te) ontwikkelen. De LLRV kan worden opgenomen in testbatterijen of leerlingvolgsystemen voor periodieke screening om te bepalen of er in handelingsplannen aandacht moet worden besteed aan bepaalde aspecten van de relatie.
 • Evaluatie: voor het in kaart brengen van de effectiviteit van handelingsplannen die gericht zijn op het verbeteren van leerling - leerkracht relaties.
 • Wetenschappelijk onderzoek: voor het verkrijgen van begrip en inzicht aangaande de invloed van leerling- leerkracht relaties op de ontwikkeling van kinderen.
De LLRV staat op de lijst van de Landelijke Commissie Toezicht Indicatiestelling (LCTI)
 
Wat meet de LLRV?
De LLRV meet de perceptie van de leerkracht van zijn/haar relatie met een specifieke leerling in termen van de volgende relatiedimensies: •conflict (negativiteit, conflicten, onvoorspelbaarheid, boosheid, dwingend gedrag, gebrek aan effectiviteit)
 • nabijheid (genegenheid, warmte, open communicatie, betrokkenheid, vertrouwen, veiligheid, effectiviteit)
 • afhankelijkheid (buitensporige hulp en aandacht vraag, sterke reactie op scheiding)
 
Voor wie?
De LLRV kan worden ingevuld door crècheleid(st)ers, leerkrachten, intern begeleiders en leidinggevenden die het kind ten minste zes weken in de groep hebben of hen van nabij kennen. Afname, scoring en interpretatie is echter voorbehouden aan diagnostische gekwalificeerde professionals. 
 
Afname en scoring
De LLRV is een zelfrapportage-instrument bestaande uit 28 items. De afnameduur bedraagt 5 tot 10 minuten. Invullen en scoren kan zowel met de hand als geautomatiseerd via Testweb. 
 
Normgegevens
Interpretatie van de scores vindt plaats door het vergelijken van de individuele testscores met normen die het onderscheid tussen wel en geen problematiek weergeven. Voor de interpretatie worden in de handleiding de volgende normgegevens verstrekt:
 • Meisjes - voor alle leeftijdsgroepen van 3 t/m 12 jaar aparte normtabellen
 • Jongens - voor alle leeftijdsgroepen van 3 t/m 12 jaar aparte normtabellen
 
De uiteindelijke interpretatie van de scores valt uiteen in:
 • zeer laag
 • laag
 • beneden gemiddeld
 • gemiddeld
 • bovengemiddeld
 • hoog 
 • zeer hoog

Download informatie test

Scroll to top