Sociaal-Emotionele Vragenlijst - SEV

Sociaal-Emotionele Vragenlijst - SEV

Auteur: E.M. Scholte
ISBN handleiding: 
9789036821025
Meet: 
sociaal-emotionele problematiek
Leeftijdsbereik:
kinderen van 4 t/m 18 jaar
Afnameduur:
gemiddeld 30 minuten
Toepasbaar in:
onderwijs en jeugdzorg
Kwalificatieniveau:
3 meer informatie

SEV tests

Direct SEV materialen bestellen:

Naam
ISBN
Prijs
Aantal

Deze test is ook online af te nemen via Testweb of onze partners:

Online via Testweb

Of online afnemen via onze partners:

 

Doel van de test

Met de SEV wordt aan de hand van gedragsbeoordelingen nagegaan in hoeverre kinderen kernsymptomen van sociaal- emotionele problematiek vertonen. De vier clusters van sociaal- emotionele problematiek die de SEV onderscheidt  zijn: aandachtstekort met hyperactiviteit, sociale gedragsproblematiek, angstig en stemmingsgestoord gedrag en autistisch gedrag. Afname is geïndiceerd bij kinderen die druk, agressief, oppositioneel, angstig, depressief of stereotypisch gedrag vertonen of die ernstige communicatieproblemen hebben. Indien kinderen met een sociaal-emotionele problematiek geen goede begeleiding krijgen, lopen zij de kans later ernstige aanpassingsstoornissen te ontwikkelen. Tijdige onderkenning van de problemen is dan ook van groot belang. Afname van de SEV helpt bij het vroegtijdig opsporen van de kinderen met problemen en maakt het mogelijk om op tijd preventieve interventies in te zetten. 

Toepassing

 • Screening: spoort vroegtijdig sociaal- emotioneel probleemgedrag op in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs.
 • Diagnose: bepaalt de specifieke aard en de ernst van de sociaal-emotionele problemen.
 • Behandeling: evalueert de voortgang en de effectiviteit van behandelingen.

De SEV staat op de lijst van de commissie Indicatiestelling (WAII) als aanbevolen test voor indicatiestelling voor het speciaal onderwijs en leerlinggebonden financiering.

Wat meet de SEV?

De SEV is een instrument waarmee men nagaat in hoeverre kinderen problemen hebben met hun sociaal- emotionele ontwikkeling. De gedragsmatig geformuleerde items dekken de belangrijkste kernsymptomen van de genoemde probleemgebieden, zoals deze zijn beschreven in de DSM. De vormen van sociaal-emotionele problematiek die worden gemeten zijn:

Aandachtstekort met hyperactiviteit (ADHD) 

 • aandachtstekort
 • hyperactiviteit
 • impulsiviteit

Sociaal probleemgedrag 

 • oppositioneel-opstandig gedrag (ODD)
 • agressief gedrag (CD)
 • antisociaal gedrag (CD)

Angstig en stemmingsgestoord gedrag 

 • angst in het algemeen
 • sociaal-angstig gedrag
 • angstig-depressief gedrag

Autistisch gedrag 

Voor wie?

De SEV  wordt ingevuld door beoordelaars die goed op de hoogte zijn van het gedrag van het kind. Vaak zijn dit ouders of leerkrachten. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld maatschappelijk werkers, groepsleiders, psychologen, orthopedagogen en andere professionele hulpverleners die het kind goed kennen het instrument invullen. De uitslag mag alleen geïnterpreteerd worden door psychodiagnostisch bevoegde professionals. 

Afname en scoring

De SEV bestaat uit 72 vragen. De afname duurt circa 30 minuten. Het invullen en scoren kan handmatig en digitaal.

Belangrijk: u kunt deze test alleen afnemen indien u over de SEV-handleiding beschikt.

Normen

De SEV heeft sinds februari 2018 een nieuwe normering. 

Voor de interpretatie worden de volgende normgegevens verstrekt:

Algemene jeugdbevolking, ouders 

 • algemeen (meisjes en jongens 4 t/m 18 jaar)
 • meisjes 4 t/m 11 jaar
 • jongens 4 t/m 11 jaar
 • meisjes 12 t/m 18 jaar
 • jongens 12 t/m 18 jaar

Algemene jeugdbevolking, leerkrachten 

 • algemeen (meisjes en jongens 4 t/m 18 jaar)
 • meisjes 4 t/m 11 jaar
 • jongens 4 t/m 11 jaar
 • meisjes 12 t/m 18 jaar
 • jongens 12 t/m 18 jaar

Download informatie test

Scroll to top