Tests en vragenlijsten over dementie

Cross-Culturele Dementiescreener - CCD

Auteur: B. Schmand
ISBN handleiding: 9789036806671
Meet:
screening van dementie bij niet-Nederlandssprekende allochtone ouderen
Leeftijdsbereik:
ouderen > 55 jaar
Afnameduur:
circa 15 minuten
Toepasbaar in:
ziekenhuizen, geheugenpolis, revalidatiecentra, verpleeghuizen en GGZ-instellingen
Kwalificatieniveau:
meer informatie

Meer informatie  |  Handleiding   |  Formulieren   |  Online via Testweb

 

Seven minute screen - 7MS

Auteur: Bregje Appels
ISBN handleiding: 
9789036804066
Meet:
cognitieve stoornissen bij dementie
Leeftijdsbereik:
volwassenen en ouderen in de leeftijd van 41 t/m 98 jaar
Afnameduur:
12 minuten
Toepasbaar in: 
geriaters, (neuro)psychologen, psychiaters, huisartsen en geriatrisch verpleegkundigen
Kwalificatieniveau:
meer informatie

Meer informatie  |  Complete set  |  Formulieren   

Scroll to top