Communicatieve Intentie Onderzoek - CIO

Communicatieve Intentie Onderzoek - CIO

Auteur:  S.J. van der Meulen
ISBN handleiding: 9789031399802
Meet: de communicatieve ontwikkeling van jonge kinderen
Leeftijdsbereik:  kinderen 1;4 - 2;5 jaa
Afnameduur: variabel ca. 60 minuten
Toepasbaar in: diagnostische centra zoals logopedische praktijk, Vroegbehandeling ESM-peuters, Audiologische Centra
Kwalificatieniveau: 1 meer informatie

Direct CIO materialen bestellen:

Naam
ISBN
Prijs
Aantal

Doel van de test
Het Communicatieve Intentie Onderzoek wordt gebruikt voor diagnostiek van bij jonge kinderen die niet of nauwelijks spreken. Het CIO brengt de communicatieve intentie van de kinderen in kaart. Met het  onderzoek observeert men de preverbale en vroeg-verbale ontwikkeling in spelsituaties (in een weinig belastende onderzoekconditie) met een van de ouders en met de onderzoeker.
 
Toepassing
• Individuele diagnostiek: differentiaaldiagnostiek in vroege communicatieve fase; ondersteuning van aanvraag van leerlinggebonden financiering; ondersteuning van doorverwijzing naar het speciaal onderwijs (cluster-2); of wetenschappelijk onderzoek.
• Evaluatie: meten van het spontane ontwikkelingsverloop en van het effect van gegeven therapie.
 
Wat meet het CIO?
Het CIO onderzoekt de kwaliteit en het niveau van de ontwikkeling van de communicatieve intentie van jonge kinderen. 
 
Voor wie?
Het CIO wordt afgenomen door diagnostisch bevoegde professionals, logopedisten en klinisch linguïsten. 
 
Afname en scoring
Het CIO wordt individueel afgenomen. De duur van de afname is ca. 40 minuten observatiesituatie en 20 minuten uitwerking van de observatiegegevens.
 
Normen
De test is genormeerd op basis van een representatieve landelijke steekproef jonge kinderen. 
 
Materialen
• Complete Set (testmateriaal, handleiding en scoreformulieren)
• Scoreformulieren (set van 25)
• Handleiding
• E-learning: online training in het afnemen, scoren en interpreteren van het CIO
 
 
Scroll to top