CAPS-CA DSM 5

CAPS-CA DSM-5

Auteur: Ramón Lindauer
ISBN handleiding: 9789036823470
Meet: PTSS en acute stressstoornis bij kinderen en adolescenten
Leeftijdsbereik: 8 t/m 18 jaar
Afnameduur: variabel ca. 45 - 60 minuten
Toepasbaar in: traumacentra, jeugdzorg, kinder- en jeugdpsychiatrie, justitiele jeugdinrichtingen
Kwalificatieniveau:meer informatie

Direct CAPS-CA 5 materialen bestellen:

Naam
ISBN
Prijs
Aantal

Doel van de test
De CAPS-CA 5  is een semigestructureerd interview voor het diagnosticeren van post-traumatische stressstoornis (PTSS) en acute stressstoornis bij kinderen en adolescenten volgens de criteria van de DSM 5. Onbehandelde PTSS heeft bij kinderen en adolescenten een ernstige negatieve invloed op de ontwikkeling en het psychosociaal functioneren, terwijl evidence-based traumabehandelingen beschikbaar zijn. Signalering van traumagerelateerde klachten is dan ook van belang om ernstige problemen op het gebied van de psychosociale ontwikkeling te voorkomen. 
 
Toepassing
• Individuele diagnostiek: stelt de aanwezigheid van PTSS en acute stressstoornis vast volgens de DSM 5. Stelt de impact vast van de aanwezige symptomen op het psychosociaal functioneren.
• Evaluatie: meet het effect van (evidence-based) traumabehandeling.
 
Wat meet de CAPS-CA 5?
De CAPS-CA  5 meet de frequentie en de intensiteit van symptomen die samenhangen met de DSM 5 PTSS-kenmerken en stelt daarnaast vast wat de impact van deze symptomen is. 
 
Voor wie?
De CAPS-CA 5  wordt afgenomen door psychologen, orthopedagogen en kinder- en jeugdpsychiaters. 
 
Afname en scoring
De CAPS-CA 5 wordt individueel bij kinderen afgenomen. De duur van het interview is ca. 45-60 minuten (afhankelijk van de leeftijd van het kind, en de ernst en type van het trauma). 
 
Hulpmiddelen bij de afname
Er zijn hulpmiddelen die men kan gebruiken bij de afname van de CAPS-CA 5: een kalender, een  intensiteitsblad en een frequentieblad. Deze hulpmiddelen zijn gratis downloadbaar via de BSL site en te vinden op de pagina van de complete set van de CAPS-CA 5. Het intensiteitsblad en frequentieblad zijn ook als herbruikbare plastic kaart opgenomen in de complete set. 
 
Normen
De CAPS-CA  5 wordt vooralsnog gebruikt met de valideringsgegevens van de vorige editie van de CAPS-CA uit 2014 die werd onderzocht met een groep kinderen die één of meer traumatische gebeurtenissen meemaakten en met kinderen die stressvolle gebeurtenissen meemaakten die niet aan het A-criterium voldeden. Deze valideringsgegevens zijn al bijlag opgenomen in de handleiding van de CAPS-CA 5. 
 
Materiaal
• Complete set (handleiding, set interviewboekjes, frequentiekaart en intensiteitskaart)

• Interviewboekjes (set van 10 stuks) 

Download informatie test

Scroll to top