Auditief Taalbegrips Programma - ATP

Auditief Taalbegrips Programma - ATP

Auteur: R. Bastiaanse
ISBN handleiding: 9789031385720
Meet: 
Leeftijdsbereik: 
Afnameduur: 
Toepasbaar in: logopedisten en klinisch linguïsten
Kwalificatieniveau: 1 meer informatie

Direct ATP materialen bestellen:

 

Doel van het therapieprogramma
Het Auditief Taalbegripsprogramma is een therapieprogramma waarmee het woordbegrip van zelfstandige naamwoorden en werkwoorden van afasiepatiënten getraind wordt. Het programma is opgezet volgens de principes van de moderne taalverwerkingsmodellen, waarbij het woordbegripsproces wordt onderverdeeld in verschillende stappen die oplopen in moeilijkheid. Dankzij deze opbouw wordt het woordbegrip systematisch getraind. Met de voortgangsformulieren wordt de vooruitgang van de patiënt bijgehouden, zodat voor therapeut en patiënt de effecten van de training direct zichtbaar zijn.

Toepassing

  • Behandeling: traint  het woordbegrip (zelfstandige naamwoorden en werkwoorden) van afasiepatiënten.
  • Evaluatie: volgt nauwkeurig de voortgang en de effectiviteit van de gegeven therapie.

Wat traint het ATP?
Het Auditief Taalbegripsprogramma traint het begrip van zelfstandige naamwoorden en werkwoorden. Het programma bestaat uit drie delen:

  1. Semantiek
  2. Fonologie, Semantiek en Lexicale Morfologie
  3. Werkwoorden

Voor wie?

Het ATP wordt  gebruikt door logopedisten en klinisch linguïsten.

Gebruik  
Het ATP werkt met gesproken woorden die gematcht worden met plaatjes. Er worden steeds vier plaatjes aangeboden waarvan één plaatje overeenkomt met het ‘doelwoord’. De andere drie plaatjes zijn ‘afleiders’ die wel of geen verwantschap hebben met het doelwoord. Elk deel van het ATP bestaat uit 120 items met een oplopende moeilijkheidsgraad. Deze wordt bepaald door het aantal en de aard van de verwante afleiders. Afhankelijk van waar de stoornis zich bevindt, wordt besloten met welk deel van het ATP men het beste kan beginnen. De volgorde van aanbieding kan worden aangepast aan de behoefte van de individuele patiënt. Met de meegeleverde digitale versies van de afbeeldingen kan men zelf extra items maken. Met de voortgangsformulieren wordt het effect van de therapie gevolgd.

Materialen

  • Complete set (handleiding, therapiemateriaal, digitaal therapiemateriaal, voortgangsformulieren)

Download informatie test

Scroll to top