Tests en vragenlijsten voor GGZ- jeugd

Agressievragenlijst - AGV

Auteur: Jan van der Ploeg
Meet: 
Agressie
Leeftijdsbereik:
Kinderen van 4 t/m 18 jaar

Meer informatie 

Autisme spectrum vragenlijst - ASV

Auteur: J.D. van der Ploeg
Meet: 
De symptomen van ASS
Leeftijdsbereik:
Kinderen van 4 t/m 18 jaar

Meer informatie 

Autezme

Auteur: E. van der Zee
Meet:
Helpt om autisme nauwkeurig te diagnosticeren
Leeftijdsbereik:
Kinderen van 4 t/m 18 jaar

Meer informatie 

Autezme test

ADHD-vragenlijst - AVL

Auteur: E.M. Scholte
Meet: gedragssymptomen van ADHD
Leeftijdsbereik: kinderen van 4 t/m 18 jaar

Meer informatie 

CAPS-CA DSM-5

Auteur: Ramón Lindauer
Meet: PTSS en acute stressstoornis bij kinderen en adolescenten
Leeftijdsbereik: 8 t/m 18 jaar

Meer informatie 

DIPA

De Diagnostic Infant and Preschool Assessment (DIPA) is een semigestructureerd klinisch interview waarmee de psychopathologie van kinderen in de leeftijd van één tot en met zeven jaar in beeld kan worden gebracht.

Auteur: Ramón Lindauer
Meet: Psychopathologie volgens DSM 5
Leeftijdsbereik: 1 t/m 17 jaar

Meer informatie 

Executieve Functies Vragenlijst - EFV

Auteur: E. Scholte
Meet:
Executieve functies bij kinderen en jongeren 
Leeftijdsbereik:
Kinderen van 4 t/m 18 jaar

Meer informatie 

 

Vragenlijst emotionele intelligentie quotiënt - EIQ

Auteur: E.M. Scholte
Meet:
Emotionele intelligentie
Leeftijdsbereik: kinderen en jeugdigen van 8 t/m 18 jaar

Meer informatie 

Gezinsvragenlijst - GVL

Auteur: J.D. van der Ploeg
Meet: 
de kwaliteit van gezins- en opvoedingsomstandigheden
Leeftijdsbereik:
gezinnen met kinderen van 4 t/m 18 jaar

Meer informatie 

Leerling Leerkracht Relatie Vragenlijst - LLRV

Auteur: H. Koomen
Meet: de kwaliteit van leerkracht- leerling relaties
Leeftijdsbereik:
kinderen van 3 t/m 12 jaar

Meer informatie 

Leervoorwaardentest - LVT

Auteur: E.M. Scholte
Meet:directe en indirecte leervoorwaarden
Leeftijdsbereik: kinderen van 4 t/m 18 jaar

Meer informatie 

Non-verbale Leerstoornisschalen - NLD

Auteur: A.M.H.L. Serlier-van den Berg
Meet: risico op NLD
Leeftijdsbereik: van 0 t/m 5 en 6 t/m 12 jaar

Meer informatie 

 

 

Ouder Kind Interactie Vragenlijst - OKIV-R

Auteur: A. Lange 
Meet: 
in welke mate iedere ouder afzonderlijk de relatie met elk van de kinderen positief of negatief beoordeelt, en vice versa
Leeftijdsbereik:
kinderen van 4 t/m 18 jaar

Meer informatie 

Rey Visual Design Learning Test - RVDLT

Auteur: P. Wilhelm
Meet:
De capaciteit van het kortetermijn/werkgeheugen, het leervermogen en het langetermijngeheugen voor visuele informatie
Leeftijdsbereik:
Kinderen van 6 t/m 12 jaar

Meer informatie

Sociaal Cognitieve Vaardigheden Test - SCVT

Auteur: T.G. van Manen
Meet: sociaal cognitieve vaardigheden 
Leeftijdsbereik:
kinderen van 4 t/m 18 jaar

Meer informatie 

Sociaal-Emotionele Vragenlijst - SEV

Auteur: E.M Scholte
Meet:
Sociaal-emotionele problematiek
Leeftijdsbereik:
Kinderen van 4 t/m 18 jaar 

Meer informatie 

SEV tests

Vragenlijst Fundamentele Onthechting -VFO

Auteur: J.D. van der Ploeg
Meet: 
fundamentele sociale en emotionele onthechting
Leeftijdsbereik:
Kinderen van 4 t/m 18 jaar

Meer informatie 

Vragenlijst over Zelfdoding en Zelfbeschadiging - VOZZ

Auteur: A.J.F.M. Kerkhof
Meet: ernst van suïcidaliteit bij jongeren
Leeftijdsbereik: normering 18 t/m 21 jaar, afneembaar va 12 jaar

Meer informatie 

Vragenlijst psychosociale vaardigheden - VPV

Auteur: E.M. Scholte
Meet: psychosociale vaardigheden
Leeftijdsbereik: kinderen van 9 t/m 18 jaar

Meer informatie 

Auteur worden of vragenlijsten inbouwen als partner?

Koen van Loenen, uitgever tests

+31 6 229 790 89 | koen.vanloenen@bsl.nl
Scroll to top