Tests en vragenlijsten voor GGZ- jeugd

Agressievragenlijst - AGV

Auteur: Jan van der Ploeg
Meet: 
Agressie
Leeftijdsbereik:
Kinderen van 4 t/m 18 jaar

Meer informatie 

Autisme spectrum vragenlijst - ASV

Auteur: J.D. van der Ploeg
Meet: 
De symptomen van ASS
Leeftijdsbereik:
Kinderen van 4 t/m 18 jaar

Meer informatie 

Autezme

Auteur: E. van der Zee
Meet:
Helpt om autisme nauwkeurig te diagnosticeren
Leeftijdsbereik:
Kinderen van 4 t/m 18 jaar

Meer informatie 

Autezme test

ADHD-vragenlijst - AVL

Auteur: E.M. Scholte
Meet: gedragssymptomen van ADHD
Leeftijdsbereik: kinderen van 4 t/m 18 jaar

Meer informatie 

CAPS-CA DSM-5

Auteur: Ramón Lindauer
Meet: PTSS en acute stressstoornis bij kinderen en adolescenten
Leeftijdsbereik: 8 t/m 18 jaar

Meer informatie 

Executieve Functies Vragenlijst - EFV

Auteur: E. Scholte
Meet:
Executieve functies bij kinderen en jongeren 
Leeftijdsbereik:
Kinderen van 4 t/m 18 jaar

Meer informatie 

 

Vragenlijst emotionele intelligentie quotiënt - EIQ

Auteur: E.M. Scholte
Meet:
Emotionele intelligentie
Leeftijdsbereik: kinderen en jeugdigen van 8 t/m 18 jaar

Meer informatie 

Gezinsvragenlijst - GVL

Auteur: J.D. van der Ploeg
Meet: 
de kwaliteit van gezins- en opvoedingsomstandigheden
Leeftijdsbereik:
gezinnen met kinderen van 4 t/m 18 jaar

Meer informatie 

Leerling Leerkracht Relatie Vragenlijst - LLRV

Auteur: H. Koomen
Meet: de kwaliteit van leerkracht- leerling relaties
Leeftijdsbereik:
kinderen van 3 t/m 12 jaar

Meer informatie 

Leervoorwaardentest - LVT

Auteur: E.M. Scholte
Meet:directe en indirecte leervoorwaarden
Leeftijdsbereik: kinderen van 4 t/m 18 jaar

Meer informatie 

Non-verbale Leerstoornisschalen - NLD

Auteur: A.M.H.L. Serlier-van den Berg
Meet: risico op NLD
Leeftijdsbereik: van 0 t/m 5 en 6 t/m 12 jaar

Meer informatie 

 

 

Ouder Kind Interactie Vragenlijst - OKIV-R

Auteur: A. Lange 
Meet: 
in welke mate iedere ouder afzonderlijk de relatie met elk van de kinderen positief of negatief beoordeelt, en vice versa
Leeftijdsbereik:
kinderen van 4 t/m 18 jaar

Meer informatie 

Rey Visual Design Learning Test - RVDLT

Auteur: P. Wilhelm
Meet:
De capaciteit van het kortetermijn/werkgeheugen, het leervermogen en het langetermijngeheugen voor visuele informatie
Leeftijdsbereik:
Kinderen van 6 t/m 12 jaar

Meer informatie

Sociaal Cognitieve Vaardigheden Test - SCVT

Auteur: T.G. van Manen
Meet: sociaal cognitieve vaardigheden 
Leeftijdsbereik:
kinderen van 4 t/m 18 jaar

Meer informatie 

Sociaal-Emotionele Vragenlijst - SEV

Auteur: E.M Scholte
Meet:
Sociaal-emotionele problematiek
Leeftijdsbereik:
Kinderen van 4 t/m 18 jaar 

Meer informatie 

SEV tests

Vragenlijst Fundamentele Onthechting -VFO

Auteur: J.D. van der Ploeg
Meet: 
fundamentele sociale en emotionele onthechting
Leeftijdsbereik:
Kinderen van 4 t/m 18 jaar

Meer informatie 

Vragenlijst over Zelfdoding en Zelfbeschadiging - VOZZ

Auteur: A.J.F.M. Kerkhof
Meet: ernst van suïcidaliteit bij jongeren
Leeftijdsbereik: normering 18 t/m 21 jaar, afneembaar va 12 jaar

Meer informatie 

Vragenlijst psychosociale vaardigheden - VPV

Auteur: E.M. Scholte
Meet: psychosociale vaardigheden
Leeftijdsbereik: kinderen van 9 t/m 18 jaar

Meer informatie 

Auteur worden of vragenlijsten inbouwen als partner?

Koen van Loenen, uitgever tests

+31 6 229 790 89 | koen.vanloenen@bsl.nl
Scroll to top