Ben je student? Hier vind je al je leermiddelen Lees meer

Veel gestelde vragen over Schlichting

1. Wanneer worden de nieuwe tests gepubliceerd?

Op dit moment is het normeringsonderzoek en het bijkomende betrouwbaarheids- en validiteitsonderzoek afgerond. We streven ernaar om de nieuwe Schlichting Tests voor Taalbegrip en Taalproductie eind 2024 gereed te hebben. 

2. Wat wordt er precies veranderd aan de vernieuwde Schlichting tests?

De volgende zaken worden veranderd en verbeterd aan de test die in 2024 gaat verschijnen:

  • Het materiaal is aangepast en geüpdatet naar de huidige tijd
  • Er zijn nieuwe illustraties
  • Diverse items zijn aangepast, vervangen of verwijderd
  • Er is gekeken naar een verbeterde efficiëntie en reductie van afnameduur
  • Het normeringsonderzoek is opnieuw uitgevoerd
  • Nieuw onderzoek naar betrouwbaarheid en validiteit
  • Het valideringsonderzoek en het betrouwbaarheidsonderzoek is opnieuw uitgevoerd
  • Nieuwe klinische studies

3. Wat wordt de prijs van de nieuwe Schlichting tests?

Op dit moment is er nog geen informatie bekend over de nieuwe prijs van de Schlichting tests. We zullen de prijzen rond het verschijnen van de tests bekend maken op de website.

4. Hoe lang kan ik nog gebruikmaken van de huidige versie van de test?

Over het algemeen geldt dat normen na 15 jaar verouderd zijn (2024). Het is dus belangrijk om uw oude materialen tijdig te gaan vervangen. Voorlopig zullen we voor de oude Schlichtings de scoreformulieren nog aanbieden en tijdig communiceren zodra deze formulieren niet meer verkocht gaan worden.

5. Komen er weer Vlaamse normen?

Nee, er wordt op dit moment geen onderzoek gedaan naar de constructie van Vlaamse normen. Mocht er binnen Vlaanderen een partij interesse hebben om hier onderzoek naar te doen, kun je contact opnemen met: k.vanloenen@bsl.nl       

6. Heeft het zin om nu een Schlichting Test te kopen, terwijl er straks een nieuwe gaat verschijnen?

Wanneer er de mogelijkheid is om te wachten met de aankoop van de Schlichting tests tot eind 2024 wordt dit aangeraden. De verwachting is dat de nieuwe Schlichting Tests eind 2024 worden gepubliceerd. Hou onze site in de gaten voor meer informatie.

7. Waarom een nieuwe versie van de Schlichtings tests?

Tests verouderen. Normen van een test verouderen. Daarnaast veroudert de inhoud van een test. Plaatjes of vragen passen soms niet meer bij de huidige tijdsgeest. Hierdoor is een test op termijn niet altijd goed bruikbaar meer. Daarnaast is het belangrijk om na verloop van tijd goed te kijken of er zaken zijn die kunnen worden verbeterd of aangevuld zodat een testafname efficiënter en gemakkelijker verloopt voor zowel de cliënt als de logopedist of psycholoog. Verder is het belangrijk om te kijken of er vanwege voortschrijdend inzicht in de wetenschappelijke literatuur veranderingen moeten worden aangebracht in de manier waarop een bepaald aspect wordt gemeten. 

Over het algemeen geldt dat normen na 15 jaar verouderd zijn. Om er voor te zorgen dat de diagnostiek met behulp van een test betrouwbaar blijft, is het dus nodig om 15 na de normering nieuwe normen te ontwikkelen óf opnieuw aan te tonen dat de normen nog bruikbaar zijn. We hebben er voor gekozen niet alleen de normen opnieuw vast te stellen maar ook de inhoud van de tests goed te bekijken en aanpassingen te maken Zodat de Schlichtings weer helemaal up-to-date zijn.

Auteur worden of vragenlijsten inbouwen als partner?

Auteur worden of vragenlijsten inbouwen als partner?

Koen van Loenen, uitgever tests

+31 6 229 790 89 | koen.vanloenen@bsl.nl
Scroll to top