Schlichting Test voor Taalproductie-II (Schlichting Taalproductie) - scoreformulieren

Testmaterialen Liesbeth Schlichting 05-07-2012 9789031398430
Waardering:
100% of 100
1  Review
BESTSELLER
 79,95
-
+
• Levertijd 2-4 werkdagen
• Geen bezorging op maandag
  • Overzichtelijke scoreformulieren voor afname van de Test voor Taalproductie-II
  • Duidelijke weergave van de instap- en afbreekregels
  • Aparte Turkse versie beschikbaar

               

Meet: het taalproductieniveau van jonge Nederlandstalige kinderen (Nederland en Vlaanderen)
Leeftijdsbereik: kinderen ca. 2;0 - 7;0 jaar
Afnameduur: variabel ca. 30 - 60 minuten
Online afname € 3,49
Toepasbaar in: logopedische praktijk, (cluster-2-)scholen, audiologische centra, etc.
Kwalificatieniveau: 1 meer informatie

Doel van de test

De Schlichting Test voor Taalproductie - II meet het niveau van expressieve taalvaardigheid van jonge kinderen. De test bevat de volgende onderdelen:

• Test voor Zinsontwikkeling: meet de actieve syntactische ontwikkeling dmv items waarmee een zin aan het kind wordt ontlokt. 

• Test voor Woordontwikkeling: meet de productieve woordenschat, door het benoemen van voorwerpen en plaatjes.

• Verhaaltest: meet de spontane taalproductie van kinderen, waarbij het kind aan de hand van plaatjes een verhaaltje navertelt.  

• Test voor Auditief geheugen: meet het verbaal werkgeheugen dmv het nazeggen van eenlettergrepige woorden.

• Pseudowoorden: meet de fonologische ontwikkeling van kinderen dmv het nazeggen van nonsenswoorden 

Toepassing

Individuele diagnostiek: stelt de aanwezigheid van expressieve taalontwikkelingsstoornissen vast met het oog op behandeling, doorverwijzing naar het speciaal onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek.

Evaluatie: meet het effect van gegeven therapie.

De Schlichting Test voor Taalproductie - II staat op de lijst van de Commissie Indicatiestelling (WAII) als aanbevolen test voor indicatiestelling voor het speciaal onderwijs (cluster-2) en leerlinggebonden financiering.

Wat meet de Schlichting Test voor Taalproductie - II?

Met de Schlichting Test voor Taalproductie - II kan de algemene taalvaardigheid van jonge kinderen in het domein van productie worden vastgesteld. De volgende gebieden worden getest:

• Woordniveau

• Zinsniveau

• (Semi-) spontane taal

• Verbaal werkgeheugen

• Fonologisch werkgeheugen

• Fonologische verwerking

Voor wie?

De Schlichting Test voor Taalproductie - II wordt afgenomen door logopedisten, klinisch linguïsten en andere diagnostisch bevoegde professionals, zoals orthopedagogen etc. 

Afname en scoring

De Schlichting Test voor Taalproductie - II wordt individueel bij kinderen afgenomen. De afnameduur is ca. 30-60 minuten (afhankelijk van de leeftijd van het kind en het aantal afgenomen testonderdelen). 

Bij de testafname wordt volgens een gestandaardiseerde opzet een reactie aan het kind ontlokt door middel van het gebruik van afbeeldingen of voorwerpen. De verschillende testonderdelen kunnen elk apart worden afgenomen en leveren per onderdeel standaardscores op. Voor elk onderdeel gelden instap- en afbreekregels. 

Er wordt handmatig gescoord. De ruwe scores kunnen vervolgens handmatig worden omgezet of geautomatiseerd met behulp van Testweb.

Belangrijk: u kunt deze test alleen afnemen indien u over  Schlichting Test voor Taalproductie-II complete set beschikt.

Normen 

De test is genormeerd op een representatieve steekproef van ca. 2200 Nederlands sprekende kinderen uit Nederland en Vlaanderen, verdeeld over de volgende leeftijdsgroepen: 1;9 – 2;3 – 2;9 – 3;3 – 3;9 – 4;3 – 5;3 – 5;10 – 6;6 – 7;3. In de handleiding wordt het Nederlandse en Vlaamse psychometrisch onderzoek beschreven. Voor Turks sprekende kinderen is een ongenormeerde Turkse versie van item 1 tot en met 40 van de Test voor Woordontwikkeling beschikbaar.

Materiaal

• Schlichting Test voor Taalproductie II – complete set

• Schlichting Test voor Taalproductie II – scoreformulieren

• Schlichting Test Turkse scoreformulieren

• Schlichting Test voor Taalproductie II – handleiding


Meer informatie
SKU 9789031398430
Publicatiedatum 5 jul. 2012
Auteur(s) Liesbeth Schlichting, Henk Lutje Spelberg
Druk 2
Studentenkorting Nee
Betaalbaar per maand Nee
Gewicht 0.831000
Afmetingen 299mm x 214mm x 23mm
Bindwijze Ingenaaid
Link #1 Schlichting Test voor Taalproductie-II scoreformulieren
Productvorm Testmaterialen
Taal Nederlands
Uitgever Bohn Stafleu van Loghum
De Schlichting Test voor Taalproductie - II kan worden afgenomen door diagnostisch bevoegde professionals en door logopedisten, klinisch linguïsten en orthopedagogen enz. Op de test is kwalificatieniveau 1 van toepassing.
Schrijf je eigen review
U plaatst een review overSchlichting Test voor Taalproductie-II (Schlichting Taalproductie) - scoreformulieren
Uw waardering
Anderen bekeken ook
Scroll to top