Themapagina over zelfbeeld bij kinderen en adolescenten

Op deze pagina vind je informatie omtrent het thema zelfbeeld aan de hand van boeken, e-learnings, artikelen en een congres. In deze herziene versie van de therapeutenhandleiding wordt de interventie Zelfbeeldtraining voor kinderen en adolescenten - Competitive Memory Training (COMET) theoretisch en praktisch uitgelegd.

 

Deze protocollen verzekeren je van het volgende:

 • Verbreed jouw begrip in cognitief gedragstherapeutische interventies
 • Toegespitst op interventies op kinderen en jeugdigen
 • Met veel praktische tips voor behandelaren
 • Bevat alle informatie, oefeningen en opdrachten voor meer zelfvertrouwen
 • Ga zelf aan de slag of samen met een trainer
 • Voor jongeren van 8 jaar tot 18 jaar

Naam
ISBN
Prijs
Aantal

Herziene versie COMET protocol voor kinderen en jongeren beschikbaar

Acht jaar geleden kwam het COMET protocol voor kinderen en jongeren uit, nu is er een herziene verzie op de markt: Werken aan je zelfbeeld.
 
Het protocol werd ontworpen door Marije Kuin en Paulien Peters op basis van het COMET protocol voor volwassenen van Kees Korrelboom. Maar wat houdt COMET eigenlijk in en waarom moest er herziene versie komen? We gingen erover in gesprek met de twee auteurs. 
 

 

 

E-learning

Studiedag 'Behandeling zelfbeeld als transdiagnostische factor'

Vr 22 september 2023, Utrecht

Steeds meer kinderen en jongeren komen terecht bij de GGZ met klachten als angst, somberheid, gedragsproblemen, psychosomatische klachten, psychotische stoornissen en verslavingsproblematiek. Onderliggend aan deze klachten bestaan vaak verstoringen in het zelfbeeld: ze hebben weinig beeld van zichzelf, of vinden zichzelf minder waard, denken dat ze er niet bij horen of gaan buiten (eigen) grenzen om erbij te horen. 

Deze dag leer je:

 • Wat een zelfbeeld/identiteit is
 • De multipele facetten van het zelfbeeld in ontwikkelingsperspectief
 • Wanneer en hoe je de behandeling op transdiagnostische factoren richt als verstoring in zelfbeeld bij aanwezigheid van psychiatrische symptomen of stoornissen
 • Wat de invloed is van de omgeving (ouders, school, peergroep op zelfbeeld van hun kind)
 • Wat de ontwikkeling van zelfbeeld is
 • Wat de invloed van social media is
 • Welke therapeutische interventies er zijn om sterker en realistisch zelfbeeld te ontwikkelen: leren omgaan met de sterke en zwakke kanten van jezelf

Waarom deelnemen aan dit congres?
Dit congres helpt behandelaren in de geestelijke gezondheidszorg om cliënten met een laag zelfbeeld effectief verder te helpen.

Voor wie?
Het congres is primair bedoeld voor hulpverleners die in hun werk in te maken hebben met mensen met negatief zelfbeeld en hun familie.

Praktisch
Vanaf €359 |  €300 (Online tarief voor livestream) 

NB: Speciaal tarief voor abonnees GZ-Psychologie en Kind & Adolescent Praktijk

Alle tarieven zijn btw-vrij.

Meer informatie en inschrijven

 

Kind en Adolescent Praktijk

voor pedagogiek, psychologie en psychiatrie

Als lezer van Kind & Adolescent Praktijk weet je zeker dat je voorop loopt in jouw vakgebied. Zo lees je in ons blad over nieuwe behandelvormen en over de werkzaamheid ervan. Maar je vindt ook in elk nummer een interview met iemand die een opmerkelijke rol vervult binnen de jeugdhulp. Op onze website kun je alles geordend terugvinden per thema waarbij we de belangrijkste diagnoses voor je in kaart brengen.

Naam
ISBN
Prijs
Aantal

 

 

Bekijk ook onze themapagina over zelfbeeld bij volwassenen

Scroll to top