Support Intensitiy Scale (SIS) - scoreformulieren

Schaal Intensiteit van Ondersteuningsbehoeften

Testmaterialen J.R. Thompson e.a. 01-07-2009 9789031376902
 55,95
-
+
• Levertijd 2-4 werkdagen
• Geen bezorging op maandag
  • meet ondersteuningsbehoeften van mensen met een verstandelijke beperking
  • richt zich op concrete alledaagse situaties
  • ook geschikt bij clienten met een LVB

 

Doel van de Test
De SIS® is een instrument waarmee op een gestructureerde manier inzicht verkregen wordt in de ondersteuningsbehoeften van mensen met verstandelijke beperkingen of verwante ontwikkelingsstoornissen. Het instrument richt zich specifiek op de ondersteuning die nodig is om — overeenkomstig de waardengebieden van 'Kwaliteit van Bestaan' — te kunnen functioneren in concrete, alledaagse situaties. Daarmee onderscheidt de SIS zich van schalen voor sociale redzaamheid of adaptief gedrag, die persoonlijke vaardigheden in kaart brengen. Met de SIS gaat men na op welke gebieden er bij een persoon met verstandelijke beperkingen behoefte bestaat aan ondersteuning en hoe intensief deze behoefte is. De SIS onderzoekt ook de ondersteuningsbehoefte met betrekking tot 'belangenbehartiging' en speciale medische of gedragsmatige problematiek. Hoewel de SIS in de eerste plaats ontwikkeld is voor individuele planning van ondersteuning, kunnen de uitkomsten ook gebruikt worden voor het vergelijken van cliëntgroepen binnen voorzieningen en tussen voorzieningen. Zo verschaft de SIS nuttige informatie voor begeleiders, gedragswetenschappers, zorgmanagers, kwaliteitsmedewerkers en anderen die betrokken zijn bij de invulling, organisatie en bekostiging van zorg en ondersteuning.

Toepassing 
De SIS is toepasbaar in individuele situaties (bijvoorbeeld bij het opstellen van een individueel ondersteuningsplan – IOP) en op het niveau van cliëntgroepen, teams, organisaties of regio’s. Met de SIS kan men:

• ondersteuningsbehoeften identificeren
• intensiteit van benodigde ondersteuning bepalen
• veranderingen in ondersteuningsbehoeften vaststellen
• resultaten van ondersteuning evalueren
• onderzoek doen met betrekking tot:
           planning van individuele zorg
           het monitoren van zorgactiviteiten 
           het vergelijken van de zorgzwaarte van bepaalde groepen
           het evalueren van (de effecten van) zorgbekostigingssystemen
           de allocatie van middelen.

Wat meet de SIS?
De SIS bestaat uit 3 secties:

• Schaal voor Behoefte aan Ondersteuning
        Meet de aard en de intensiteit van ondersteuningsbehoeften in dagelijkse situaties.              Subschalen: 
        Activiteiten in Huis
        Activiteiten in de Samenleving
        Leren en Permanente Vorming
        Arbeidsmatige Activiteiten
        Gezondheid en Veiligheid 
        Sociale Activiteiten
• Behoefte aan Ondersteuning bij Belangenbehartiging         
• Behoefte aan Ondersteuning in verband met Medische en Gedragsproblemen
        Subschalen:
        Behoefte aan specifieke Medische en verpleegkundige Ondersteuning
        Behoefte aan Gedragsmatige Ondersteuning

Voor wie?
De SIS wordt afgenomen door professionals met een HBO- of academische opleiding op het gebied van gezondheidszorg of welzijnszorg. Hieronder vallen bijvoorbeeld: maatschappelijk werkers, psychologen, orthopedagogen en verpleegkundigen.
In bepaalde gevallen kunnen ook andere professionals die ervaring hebben met het afnemen van individuele gedragsschalen en met ervaring kennis van gedragsobservatie de SIS afnemen, zoals ervaren begeleiders. In alle gevallen is het noodzakelijk dat een basistraining wordt gedaan. Degene die de SIS afneemt dient ervaring te hebben met het ondersteunen van mensen met verstandelijke beperkingen of verwante ontwikkelingsstoornissen.

Afname en scoring
De Schaal Intensiteit van Ondersteuningsbehoeften is een semi-gestructureerd interview dat men afneemt bij twee of meer respondenten die de cliënt goed kennen. Indien de interviewer de cliënt goed kent, mag hij/zij gelijktijdig als respondent optreden. Onder bepaalde voorwaarden (communicatieve vaardigheden) kan ook de cliënt zelf een van de respondenten zijn.

Voor de activiteiten van de eerste twee hoofdschalen bepaald men: 
• welke type ondersteuning nodig is 
• hoe frequent deze nodig is
• hoeveel tijd aan de ondersteuning wordt besteed.

Bij de derde hoofdschaal bepaald men in welke mate er behoefte is aan de speciale vormen van ondersteuning. 

Normen en interpretatie
Voor de interpretatie gebruikt men de volgende maten:

• Schaal voor Behoefte aan Ondersteuning: 
        standaardscores en percentielscores
        SIS-Ondersteuningsbehoeften Index (vergelijking met de normgroep)
• Schaal Behoefte aan Ondersteuning bij Belangenbehartiging:
        rangschikking activiteitengebieden. 
• Schaal Behoefte aan ondersteuning in verband met Medische en Gedragsproblemen:
        cut off- criteria.
vergelijking van de scores met die van andere cliënten met dezelfde SIS-Index.  

De SIS kan ook gebruikt worden voor classificatiedoeleinden. In de handleiding wordt beschreven hoe men SIS-scores kan omzetten naar de in de praktijk meest gehanteerde classificatiesystemen.

Training
Voor meer informatie over SIS-trainingen en cursussen gaat u naar www.buntinx.org.

Materiaal
- SIS-handleiding
- SIS-scoreformulieren (set van 25)Meer informatie
SKU 9789031376902
Publicatiedatum 1 jul. 2009
Auteur(s) J.R. Thompson e.a., W.H.E. Buntinx
Druk 1
Studentenkorting Nee
Betaalbaar per maand Nee
Gewicht 0.753000
Afmetingen 297mm x 212mm x 18mm
Bindwijze Losbladig
Link #1 Meer informatie over de SIS Training
Link #2 Meer informatie over de DSDS Dementieschaal voor mensen met een verstandelijke handicap
Link #3 SIS Handleiding
Productvorm Testmaterialen
Taal Nederlands
Uitgever Bohn Stafleu van Loghum
Dr. W.H.E. Buntinx, senior onderzoeker Gouveneur Kremers Centrum en Capaciteitsgroep Beleid, Economie & Organisatie van de Zorg, Maastricht University
De Supports Intensity Scale (SIS) kan worden afgenomen door professionals met een opleiding op het terrein van gezondheids- of welzijnszorg op HBO- of academisch niveau (psychologen, orthopedagogen, nurse practitioners, sociaal pedagogisch hulpverleners) met werkervaring in de gehandicaptenzorg. Het is belangrijk dat afnemers van de SIS een gerichte training hebben gevolgd waarin onder supervisie van een instructeur geoefend kan woren in de toepassing van de SIS.
Schrijf je eigen review
U plaatst een review overSupport Intensitiy Scale (SIS) - scoreformulieren
Uw waardering
Anderen bekeken ook
Scroll to top