Scenario Test - Verbale en non-verbale communicatie bij afasie - scoreformulieren

Set van 25 formulieren

Testmaterialen I. van der Meulen 01-07-2008 9789031360901
 99,95
-
+
• Levertijd 2-4 werkdagen
• Geen bezorging op maandag
Doel van de test

De Scenario Test meet de communicatieve vaardigheden van afasiepatiënten in alle beschikbare communicatiekanalen. De test richt zich dus nadrukkelijk niet alleen op de mogelijkheid tot informatieoverdracht via het spreken, maar onderzoekt ook de mogelijkheden tot informatieoverdracht via alternatieve communicatiekanalen. Hieronder vallen de non-verbale communicatiekanalen (bijvoorbeeld mimiek, gebaren of tekenen), schrijven of schriftelijke ondersteuning en het gebruik van communicatiehulpmiddelen (bijvoorbeeld het Gespreksboek of een elektronisch communicatieapparaat).

De Scenario Test is in eerste instantie bedoeld voor afname bij mensen met een matige tot ernstige afasie, bij wie de therapie gericht zal zijn op het inschakelen van alternatieve communicatiekanalen. Voor het succes van dergelijke therapie is het van belang om inzicht te hebben in de vraag of iemand in staat is tot het gebruik van alternatieve communicatie. Therapie gericht op alternatieve communicatie wordt vooral gegeven aan afasiepatiënten bij wie het spreken niet of nauwelijks meer mogelijk is, zoals bij mensen met een globale of Broca afasie. De Scenario test kan echter ook informatief zijn bij mensen met een lichtere afasie om na te gaan of zij hun verbale communicatie ondersteunen met alternatieve strategieën. Bij Wernicke patiënten met spraakdwang en een slecht ziekte-inzicht is de test vaak niet afneembaar. 

Bijzonder aan de Scenario Test is dat er interactie is tussen de afasiepatiënt en de testleider. Communicatie is immers interactief en succesvolle communicatie bij personen die niet of nauwelijks meer kunnen spreken is sterk afhankelijk van de houding van de communicatiepartner. In de Scenario Test is de rol van de communicatiepartner daarom structureel opgenomen. Verder is bijzonder aan de Scenario Test dat de communicatieve vaardigheden worden onderzocht in plaats van debeperkingen.
Met de test wordt systematisch nagegaan of iemand een bepaalde vorm van (alternatieve) communicatie beheerst, en of hij hier zelfstandig gebruik van maakt, of met hulp van de communicatiepartner. De Scenario Test biedt zo aanknopingspunten voor therapie gericht op het inzetten van alternatieve communicatieve kanalen en stelt daarnaast het effect van dergelijke therapie vast. 

Toepassing

• Diagnostiek: meet de verbale- en alternatieve communicatieve vaardigheden van afasiepatiënten en de mate waarin patiënten voor het gebruik hiervan afhankelijk zijn van hun communicatiepartner.
• Therapiekeuze: bepaalt welke vorm van alternatieve communicatietherapie voor een individuele patiënt het meest geschikt is.
• Evaluatie: meet het effect van de gegeven therapie.
• Advisering: stelt communicatieadviezen samen voor de omgeving van de patiënt. 

Wat meet de Scenario Test?

De Scenario Test meet de volgende communicatieve vaardigheden van afasiepatiënten: 

• verbale communicatieve vaardigheden
• alternatieve communicatieve vaardigheden, waaronder: 

o non-verbale vaardigheden (o.a. tekenen, gebaren, gebruik van mimiek)
o schrijven/ schriftelijke ondersteuning 
o gebruik van communicatiehulpmiddelen (o.a. het Gespreksboek, computerapparatuur)

• mate van afhankelijkheid van een gesprekspartner bij het gebruik van deze communicatieve vaardigheden

Voor wie?

De Scenario Test wordt afgenomen door logopedisten en klinisch linguïsten. 

Afname en scoring

De Scenario Test bestaat uit 6 scenario’s. Deze scenario’s vertegenwoordigen alledaagse communicatieve situaties. Ieder scenario is opgebouwd uit drie opeenvolgende items. Elk item bestaat uit een tekening van de situatie en een tekst die auditief aan de patiënt wordt aangeboden. De items eindigen in de vraag aan de patiënt iets duidelijk te maken. Tijdens de afname vervult de testleider de rol van communicatiepartner. Afnames van de Scenario Test worden op video opgenomen. De items worden na afloop van de testafname gescoord met behulp van deze opnames. Het afnemen van de Scenario Test duurt circa 30 minuten.
Belangrijk: u kunt deze test alleen afnemen indien u over  Scenario Test- complete set beschikt.

Normen

Er worden voor de interpretatie twee normgroepen verstrekt:
• Algemene normgroep afasiepatiënten
• Non-verbale normgroep (voor patiënten die niet of nauwelijks meer spreken) 

Materialen

• Scenario Test- complete set
• Scenario Test- scoreformulieren (set van 25)
• Scenario Test- handleiding 

Meer informatie
SKU 9789031360901
Publicatiedatum 1 jul. 2008
Auteur(s) I. van der Meulen, M. van de Sandt-Koenderman, J. van Gelder-Houthuizen, J. Wiegers, S. Wielaert
Redactie M. Sandt-Koenderman
Druk 1
Studentenkorting Nee
Betaalbaar per maand Nee
Gewicht 0.544000
Afmetingen 298mm x 211mm x 12mm
Bindwijze Losbladig
Pagina's 8
Productvorm Testmaterialen
Taal Nederlands
Uitgever Bohn Stafleu van Loghum
Mieke van de Sandt-Koenderman
Klinisch linguïst.
Benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Zij heeft enorm veel betekend voor de behandeling van afasie. Voor het vakgebied, voor collega's en voor patiënten. Tijdens haar loopbaan heeft Van de Sandt veel ontwikkeld voor de behandeling van afasie en diverse organisaties opgezet.

De Rotterdamse studeerde in 1976 cum laude af in de studie algemene taalwetenschap met als specialisatie afasie en was daarna verbonden aan de afdeling neuropsychologie vanuit het Academisch Ziekenhuis Rotterdam (AZR) Dijkzigt. In de jaren tachtig ging zij aan de slag als klinisch linguïst bij Stichting Afasie Rotterdam (SAR). Daar ontwikkelde ze samen met een collega een van de eerste computertherapieprogramma’s en werkte ze in Europees verband om software te ontwikkelen voor patiënten met afasie. Sinds de jaren negentig richt ze zich op kinderen met afasie.

Jane van Gelder-Houthuizen
Logopedist neurorevalidatie bij Rijndam Revalidatie.

Sandra Wielaert
Logopedist bij het Afasieteam van Rijndam Revalidatie.
Gepromoveerd op het onderwerp: training van (gespreks)partners van mensen met afasie.

Jiska Wiegers
Klinisch linguïst bij het Afasieteam van Rijndam Revalidatie.

dr. Ineke van der Meulen
Klinisch linguïst en senior onderzoeker bij Rijndam Revalidatie en Erasmus MC.
De Scenario Test kan worden afgenomen door logopedisten en klinisch linguïsten.
Schrijf je eigen review
U plaatst een review overScenario Test - Verbale en non-verbale communicatie bij afasie - scoreformulieren
Uw waardering
Anderen bekeken ook
Scroll to top