Web-tv richtlijn Nierstenen

In 2014 verscheen de nieuwe Richtlijn Nierstenen. Deze nieuwe richtlijn is een update van twee richtlijnen: Behandeling van stenen in de tractus uropoeticus uit 1994 en Metabole screening, medicamenteuze behandeling en metafylaxe bij urolithiasis uit 2000. In deze online nascholing worden de belangrijkste wijzigingen t.o.v. die twee vorige richtlijnen behandeld en toepasbaar gemaakt d.m.v. casuïstiek. Na afronding van de nascholing bent u op de hoogte van alle relevante wijzigingen in de nieuwe richtlijn.

Accreditatie
De nascholing is geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging voor Urologie voor 1 punt (232134).

Sprekers
De web-tv uitzending is inhoudelijk samengesteld door M.T.W.T. Lock, uroloog, UMCU en E. Boevé, uroloog, Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam. Zij presenteren de nascholing zelf.

Kosten?
Geen, u kunt de uitzending kosteloos volgen

Datum en tijd
U kunt de nascholing volgen op elk door uzelf gekozen tijdstip. De module duurt maximaal 60 minuten

Vragen?
Voor vragen over deze WebTV-uitzending kunt u terecht bij onlineklantenservice@bsl.nl.

De volledige content op deze pagina is alleen toegankelijk als u ingelogd bent. Log in met uw BSL-account of maak een nieuw account aan.