Urologie

Binnen de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) wordt veel aandacht besteed aan het bevorderen van de kwaliteit van de zorg. Eén van de speerpunten daarbij is het opstellen en implementeren van richtlijnen. Om het gebruik van nieuwe en herziene richtlijnen te verbeteren en bevorderen, ontwikkelt de NVU online nascholing. De online nascholing van NVU is voor u als deelnemer gratis.

Op dit moment zijn de volgende geaccrediteerde online nascholingen beschikbaar: