Melodic Intontion Therapy - MIT

Melodic Intontion Therapy - MIT

Auteur: Ineke van der Meulen
ISBN handleiding: 9789036806480
Behandelt: gesproken taalproductie door het gebruik van ritme en melodie 
Leeftijdsbereik: volwassenen
Toepasbaar in: logopedisten die werken met afasiepatiënten.
Kwalificatieniveau: 1 meer informatie

Direct MIT materialen bestellen:

Naam
ISBN
Prijs
Aantal

 

Doel van het therapieprogramma
Melodic Intonation Therapy (MIT) is een therapie voor mensen met een ernstige niet-vloeiende afasie. MIT verbetert de gesproken taalproductie door het gebruik van ritme en melodie. Patiënten met een ernstige niet-vloeiende afasie zijn vaak in staat woorden en korte zinnen te zingen, die ze sprekend niet kunnen uiten. Uit onderzoek blijkt dat gebruik van MIT bij  deze patiënten leidt tot verbetering in de gesproken taalproductie. MIT is ontwikkeld in de jaren ’70 in Amerika en sindsdien vertaald in vele talen. In de tachtiger jaren werd een Nederlandse bewerking van MIT uitgegeven die echter al lang niet meer beschikbaar was. In 2012 is daarom een groot  Nederlands onderzoek uitgevoerd. Dat onderzoek heeft geleid tot deze nieuwe uitgave van MIT. In de handleiding van het therapieprogramma worden de resultaten van dit Nederlandse onderzoek en van eerder onderzoek beschreven en vertaald naar de klinische praktijk. Het programma bevat daarnaast een beschrijving van de achtergronden van MIT, een uitgebreide praktische handleiding over hoe de therapie gegeven moet worden en een groot aantal oefenzinnen.
 
Hoe werkt MIT?
De therapie maakt gebruik van ritme en melodie. Tijdens de therapie ‘zingen’ de therapeut en de patiënt samen korte zinnen, waarbij met een handbeweging het ritme wordt aangegeven. Het ’zingen’ is eenvoudig en bestaat uit slechts enkele tonen die elkaar per lettergreep afwisselen. In een aantal stappen wordt gewerkt naar het zelfstandig zeggen van de zin. Wanneer het gezamenlijk ‘zingen’ goed gaat, wordt overgestapt naar ‘nazingen’ en daarna naar zelfstandig ‘zingen’. Als dat ook lukt, wordt de zin (na)gesproken met overdreven ritme en intonatie. De laatste stap is het zelfstandig uitspreken van de zin.
 
e-MIT: het digitale oefenprogramma
Naast de papieren versie van MIT is, in samenwerking met MCW studio’s, het digitale oefenprogramma e-MIT ontwikkeld. Dit digitale programma wordt, indien gewenst, door de therapeut tijdens de therapie ter ondersteuning gebruikt naast de papieren versie. e-MIT omvat alle zinnen die tijdens de therapie getraind worden. Per zin wordt door e-MIT steeds een filmpje getoond van een mond die de zin voorzingt. Patiënten kunnen zo ook met e-MIT ondersteund door melodie en mondbeeld meezingen. Via e-MIT kan de patiënt extra oefeningen mee naar huis nemen. Daarnaast kan men met e-MIT eigen doelzinnen opnemen. Er is zijn twee versies van e-MIT: eentje voor logopedisten en eentje voor patiënten. De patiëntversie heet ‘e-MIT-thuis’ en is bedoeld om zelfstandig thuis mee te oefenen, ook als men geen logopedische therapie ontvangt. e-MIT en e-MIT-thuis zijn zeer gebruikersvriendelijk en geschikt voor de doelgroep.

Voor wie
MIT is bedoeld voor logopedisten die werken met afasiepatiënten.
 
Scroll to top