0 Winkelwagen

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Geneeskunde

Lijst Rooster Quick list

35 resultaten

 1. ECG’s interpreteren – Geen klachten 43219E bestel bij BSL Shop

  ECG’s interpreteren – Geen klachten

  • E-learning
  • 08-08-2019
  • 43219E
  In deze e-learning nemen de auteurs u mee in de ECG10+-methode. Met deze methode zijn de onderdelen van een ECG systematisch te beoordelen in tien stappen.... Meer
  30,95

  Gratis verzenden

  Leverbaar

 2. ECG’s interpreteren - Acute situaties 43218 bestel bij BSL Shop

  ECG’s interpreteren - Acute situaties

  • E-learning
  • 43218
  In de huisartsenpraktijk worden regelmatig ECG’s gemaakt. Soms zijn deze lastig te interpreteren en te begrijpen. In deze e-learning nemen de auteurs u mee in de ECG10+-methode.... Meer
  30,95

  Gratis verzenden

  Leverbaar

 3. Vitaal bedreigd kind - voor artsen 43375E bestel bij BSL Shop

  Vitaal bedreigd kind - voor artsen

  • E-learning
  • 43375E
  In vitaal bedreigd kind - voor artsen leer je risicopatiënten herkennen door orgaanstoornissen of het falen van organen vroegtijdig te signaleren, de benodigde behandeling te starten en hierover effectief te communiceren met coll... Meer
  23,95

  Gratis verzenden

  Leverbaar

 4. Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen 43371E bestel bij BSL Shop

  Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen

  • E-learning
  • 43371E
  Deze e-learningmodule is gebaseerd op de nieuwe richtlijn Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen van Verenso. Wanneer kan er besloten worden tot een afwachtend beleid en wanneer tot het voorschrijven van antibiotica? De compleet ... Meer
  17,95

  Gratis verzenden

  Leverbaar

 5. Erectiele disfunctie 42327E bestel bij BSL Shop

  Erectiele disfunctie

  • Tjeerd de Jongh
  • E-learning
  • 42327E
  Deze e-learning gaat over de diagnostiek en therapie van erectieproblemen of -stoornissen. De nadruk ligt daarbij op de diagnostiek: is er werkelijk sprake van een erectiestoornis en wat is daar mogelijk een oorzaak voor? Met betr... Meer
  59,95

  Gratis verzenden

  Leverbaar

 6. SOLK 42887E bestel bij BSL Shop

  SOLK

  • Elvira Schouten-Oerlemans
  • E-learning
  • 42887E
  SOLK komt in alle praktijken regelmatig voor. In achterstandswijken is er vaker samenhang met (meerdere) problemen in het sociaal-maatschappelijke domein.... Meer
  60,00

  Gratis verzenden

  Leverbaar

 7. Overspanning en burn-out 41501 bestel bij BSL Shop

  Overspanning en burn-out

  • E-learning
  • 41501
  Deze e-learning beoogt uw kennis en inzicht op het gebied van overspanning en burn-out op te frissen en waar nodig aan te vullen en aan te scherpen met recente inzichten en informatie over nieuwe ontwikkelingen.... Meer
  60,00

  Gratis verzenden

  Leverbaar

 8. ECG’s interpreteren - Cardiale symptomen 43030 bestel bij BSL Shop

  ECG’s interpreteren - Cardiale symptomen

  • E-learning
  • 43030
  Wanneer patiënten in nood zijn, bijvoorbeeld omdat ze hemodynamisch instabiel zijn, is de huisartsenpraktijk meestal geen plaats om een ECG te maken.... Meer
  30,95

  Gratis verzenden

  Leverbaar

 9. De ongecompliceerde baring 43095E bestel bij BSL Shop

  De ongecompliceerde baring

  • E-learning
  • 43095E
  Studenten die aan de start staan van hun coschap gynaecologie en obstetrie, staan in deze e-learningmodule in de schoenen van een echte gynaecoloog en leren klinisch redeneren aan de hand van praktijkvoorbeelden.... Meer
  18,95

  Gratis verzenden

  Leverbaar

 10. Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) in het verpleeghuis 43369E bestel bij BSL Shop

  Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) in het verpleeghuis

  • E-learning
  • 43369E
  In toenemende mate worden specialisten ouderengeneeskunde geconfronteerd met patiënten die drager zijn van een BRMO. Verspreiding van BRMO leidt tot situaties waarbij steeds meer patiënten die ernstig ziek zijn door bacteriële ... Meer
  17,95

  Gratis verzenden

  Leverbaar

 11. DOAC’s in de huisartsenpraktijk 42146E bestel bij BSL Shop

  DOAC’s in de huisartsenpraktijk

  • E-learning
  • 42146E
  DOAC’s worden sinds kort ook vergoed op recept van de huisarts. Maar wat zijn de (contra) indicaties van de diverse DOAC’s? Hoe lang moeten deze middelen voorgeschreven? Zijn er interacties met andere geneesmiddelen? Welke voo... Meer
  29,95

  Gratis verzenden

  Leverbaar

 12. Overgewicht bij kinderen 42219E bestel bij BSL Shop

  Overgewicht bij kinderen

  • Françoise Langens
  • E-learning
  • 42219E
  Als huisarts krijgt u steeds vaker te maken met kinderen en jongeren met overgewicht. Hoe kunt u deze kinderen het beste begeleiden? In deze online en geaccrediteerde module vindt u handvatten voor het bespreek maken van overgewic... Meer
  29,95

  Gratis verzenden

  Leverbaar

 13. Vallen bij ouderen 42151E bestel bij BSL Shop

  Vallen bij ouderen

  • Karen van Eijk
  • E-learning
  • 42151E
  Het komt regelmatig voor: ouderen die vallen. In zo’n geval is een bredere analyse van het valincident belangrijk: wat is er precies aan de hand? In deze e-learning helpt kaderhuisarts ouderen Karen van Eijk stap voor stap in de... Meer
  29,95

  Gratis verzenden

  Leverbaar

 14. Signaleren van beroepslongziekten 42830 bestel bij BSL Shop

  Signaleren van beroepslongziekten

  Het doel van deze gratis e-learning (ter waarde van 60 euro) is beroepslongziekten vroegtijdig te signaleren, zodat tijdig maatregelen kunnen worden ingezet in samenwerking met andere (arbo)professionals.... Meer
  0,00

  Gratis verzenden

  Leverbaar

 15. Bariatrische chirurgie in de huisartsenpraktijk voor POH 43392E bestel bij BSL Shop

  Bariatrische chirurgie in de huisartsenpraktijk voor POH

  • E-learning
  • 43392E
  De Praktijkondersteuner ziet regelmatig patiënten met morbide obesitas (en comorbiditeit), die wellicht met bariatrische chirurgie veel gezondheidswinst kunnen behalen. Maar hoe gaan deze operaties in het werk?... Meer
  30,25

  Gratis verzenden

  Leverbaar

 16. Pediatric Basic Life Support 43127E bestel bij BSL Shop

  Pediatric Basic Life Support

  • E-learning
  • 43127E
  Reanimatie is het geheel van handelingen voor herstel van circulatie en of ademhaling. Niet alleen als burger, juist ook als zorgmedewerker kom je in aanraking met kwetsbare groepen mensen. De kans dat je iemand moet reanimeren is... Meer
  23,95

  Gratis verzenden

  Leverbaar

 17. Atriumfibrilleren 42145E bestel bij BSL Shop

  Atriumfibrilleren

  • Leo Wielaart
  • E-learning
  • 42145E
  Tot voor kort waren de meeste patiënten met atriumfibrilleren (AF) onder controle bij de cardioloog. Inmiddels worden patiënten met stabiel atriumfibrilleren vaker terugverwezen naar de huisarts. Hoe vaak moeten deze patiënten ... Meer
  29,95

  Gratis verzenden

  Leverbaar

 18. Hartfalen 42147E bestel bij BSL Shop

  Hartfalen

  • Max Rubens
  • E-learning
  • 42147E
  Hartfalen is een aandoening die steeds vaker voorkomt, met name onder de oudere populatie. Voorheen werd gesproken over decompensatio cordis, tegenwoordig sluiten Nederlandse artsen zich aan bij het internationaal gebezigde heartf... Meer
  29,95

  Gratis verzenden

  Leverbaar

 19. Urine-incontinentie in de huisartspraktijk 42149E bestel bij BSL Shop

  Urine-incontinentie in de huisartspraktijk

  • Doreth Teunissen
  • E-learning
  • 42149E
  Urine-incontinentie is een frequent voorkomend probleem. Ondanks dat er goede behandelingsmogelijkheden zijn, blijven veel patiënten onbehandeld. Dit komt omdat veel patiënten geen hulp zoeken bij de huisarts. Maar ook als ze we... Meer
  29,95

  Gratis verzenden

  Leverbaar

 20. Introductie op de DSM-5 voor bedrijfs- en verzekeringsartsen 41776 bestel bij BSL Shop

  Introductie op de DSM-5 voor bedrijfs- en verzekeringsartsen

  Deze e-learning gaat over de invoering van de DSM-5 en wat de bedrijfs- en verzekeringsarts daar mee moet.... Meer
  60,00

  Gratis verzenden

  Leverbaar

 21. Procedurele sedatie en analgesie (PSA) - voor artsen 43585E bestel bij BSL Shop

  Procedurele sedatie en analgesie (PSA) - voor artsen

  • Dr. Michiel Vaneker ...
  • E-learning
  • 43585E
  Procedurele sedatie en analgesie (PSA) is het toedienen van een sedativum of een analgeticum. Doel is om een procedure makkelijker en comfortabeler voor de patiënt te laten verlopen door pijn, stress of angst te onderdrukken.... Meer
  23,95

  Gratis verzenden

  Leverbaar

 22. Richtlijn Depressie 43068 bestel bij BSL Shop

  Richtlijn Depressie

  De Richtlijn Depressie voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen is de eerste richtlijn voor beide beroepsgroepen.... Meer
  60,00

  Gratis verzenden

  Leverbaar

 23. De ongecompliceerde zwangerschap 43096E bestel bij BSL Shop

  De ongecompliceerde zwangerschap

  • E-learning
  • 43096E
  Tijdens deze e-learning staat de deelnemer in de schoenen van een verloskundig zorgverlener. De cursist maakt de beslissingen en vergaart hiermee niet alleen kennis over de verloskunde, maar leert ook telkens te redeneren over wel... Meer
  18,95

  Gratis verzenden

  Leverbaar

 24. Lageluchtweginfecties bij kwetsbare ouderen 43370E bestel bij BSL Shop

  Lageluchtweginfecties bij kwetsbare ouderen

  • E-learning
  • 43370E
  In uw werk komt u waarschijnlijk dagelijks in aanraking met kwetsbare ouderen met lageluchtweginfecties (LLWI). Als de cliënt ernstig ziek is met hoge koorts, benauwdheid en hoesten, is de diagnostiek vaak niet complex. Eind 201... Meer
  17,95

  Gratis verzenden

  Leverbaar

 25. Duizeligheid 42450E bestel bij BSL Shop

  Duizeligheid

  • Françoise Langens
  • E-learning
  • 42450E
  Iedere huisarts krijgt te maken met patiënten met duizeligheid. In deze e-learning ligt de nadruk op de diagnostiek: wat voor soort duizeligheid is aanwezig en wat is daar mogelijk een oorzaak voor? Met betrekking tot de therapie... Meer
  59,95

  Gratis verzenden

  Leverbaar

 26. Polyfarmacie bij ouderen 42406E bestel bij BSL Shop

  Polyfarmacie bij ouderen

  • Elvira Schouten-Oerlemans
  • E-learning
  • 42406E
  In deze e-learning wordt ingegaan op hoe u veilig medicatie voor oudere patiënten kunt combineren, welke controles nodig zijn en hoe u samen met de apotheker de hele keten van voorschrijven tot slikken veiliger kunt maken.... Meer
  29,95

  Gratis verzenden

  Leverbaar

 27. Uw jaarrekening lezen 41466 bestel bij BSL Shop

  Uw jaarrekening lezen

  Voor een optimale praktijkvoering is het van belang dat u een goede gesprekspartner bent van uw financieel adviseur. Om dit te bereiken heeft VvAA deze geaccrediteerde e-learning over het leren lezen van uw jaarrekening ontwikkeld... Meer
  30,00

  Gratis verzenden

  Leverbaar

 28. Voedingsadvisering bij mensen met diabetes type 2 42152E bestel bij BSL Shop

  Voedingsadvisering bij mensen met diabetes type 2

  • Hans van Wijland
  • E-learning
  • 42152E
  In deze e-learning bespreken de auteurs de verschillende voedingsrichlijnen. Deze geven in de turbulente wereld van de voedingswetenschappen een praktisch en evidence based houvast. Aan de hand van de theorie over verschillende vo... Meer
  60,00

  Gratis verzenden

  Leverbaar

 29. ECG’s beoordelen én begrijpen met ECG10+ Basismodule 43007 bestel bij BSL Shop

  ECG’s beoordelen én begrijpen met ECG10+ Basismodule

  In deze e-learning nemen de auteurs u mee in de ECG10+-methode. Met deze methode zijn de onderdelen van een ECG systematisch te beoordelen in tien stappen.... Meer
  60,95

  Gratis verzenden

  Leverbaar

 30. Begeleiding van werkenden met kanker 42742E bestel bij BSL Shop

  Begeleiding van werkenden met kanker

  • André Weel ...
  • E-learning
  • 42742E
  Deze e-learningmodule leidt u door de NVAB-richtlijn Kanker en Werk heen aan de hand van video’s.... Meer
  60,00

  Gratis verzenden

  Leverbaar

Pagina:
 1. 1
 2. 2

Geneeskunde

Bekijk hier al uw boeken, tijdschriften en nascholingsmogelijkheden voor huisartsen, praktijkondersteuners, en studenten geneeskunde.

Toegevoegd aan je winkelwagen
Gratis verzending binnen NL & BE