0 Winkelwagen

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

De sociale kwestie hervat

€ 33,95

De sociale kwestie hervat

De Wmo en sociaal werk in transitie

 • A. Sprinkhuizen, M. Scholte
Kijk binnenin
 • Vergroot uw kennis binnen het sociaal domein
 • Geeft inzicht en overzicht in de turbulente participatiesamenleving
 • Illustreert de complexiteit aan de hand van kritische praktijkcases

 

Meer
Download hoofdstuk
33,95 Incl. BTW

Gratis verzenden

• Voor 18u00 besteld, volgende werkdag in huis
• Na 18u00 besteld, is na 2 werkdagen in huis
• Geen bezorging op maandag

Omschrijving

De samenleving verkeert onmiskenbaar in turbulente tijden. Ook zonder economische crises is het duidelijk dat de inrichting van de 'zorgzame samenleving' zoals we die tot voor kort kenden te zwaar is opgetuigd. Een uitweg lijkt te liggen in het ontmantelen van complexe systemen als de AWBZ, de Jeugdzorg en beschutte arbeid. Hoe dat moet is niet zo eenvoudig te zeggen. Er wordt heil verwacht van marktwerking, waarbij het de vraag is of er wel een markt is. Maar er wordt ook veel verwacht van 'burgerkracht', in een samenleving waar de burger vooral als consument wordt aangesproken. In alle gevallen wordt er daarbij uitgekeken naar de 'nieuwe sociale professional', die in tal van nieuwe én oude, hardnekkige, sociale kwesties verlichting moet bieden.In deze turbulentie wil De sociale kwestie hervat orde scheppen. In een breed scala aan beschouwende en aan de praktijk ontleende teksten bieden de auteurs een praktisch zicht op de maatschappelijk urgente kwesties in de 21e eeuw en de nieuwe opdrachten aan het sociaal werk. De auteurs zijn allen betrokken deskundigen en professionals uit het werkveld, het hoger onderwijs, universiteiten en kennisinstituten.Aan de orde komen de consequenties van de belangrijkste wetgevende kaders (waaronder Wmo, AWBZ, Zvw, beschutte arbeid en bijstand); de historische en internationale context waarin sociaal werk zich beweegt; de maatschappelijke opdrachten aan en van de verschillende beroepsgroepen (MWD, SPH, CMV) en de domeinen waarin sociale professionals in de praktijk van alledag handelen: ggz, schuldhulpverlening, zorg voor de jeugd, zorg voor ouderen en mensen met een beperking, ondernemerschap in de wijk en veiligheid.De sociale kwestie hervat is gebouwd op talrijke praktijkervaringen en handreikingen voor sociaal werkers, managers en beleidsmakers die de nieuwe uitdagingen van de participatiesamenleving met beide handen aan willen pakken.

Specificaties

 • ISBN / ISSN 9789031386246
 • Gewicht 435 gram
 • afmetingen 240mm x 168mm x 15mm
 • bindwijze Ingenaaid
 • druk 1
 • Pagina's 254
 • Productvorm Boek
 • Recensie #1 Recensie Maatwerk nr 4 oktober 2012
 • Studentenkorting Ja
 • taal Nederlands
 • uitgever Bohn Stafleu van Loghum
 • Publicatiedatum 7 aug. 2012

Review

Uitstekend geschikt voor student door A.J. Landhuis (Onderwijsontwikkelaar) | 7 april 2016
De bijdragen in dit boek zijn uitstekend geschikt om onze studenten kritisch naar het in beweging zijnde veld van het sociaal werk te laten kijken.
Volledig maar niet actueel door M Top (Docent) | 7 april 2016
Dit boek beschrijft de voorbereiding op de verschillende decentralisaties in NL. Het is behoorlijk volledig maar niet meer actueel: de transformaties hebben inmiddels plaatsgevonden. Het in verschillende hoofdstukken eenzijdig en ongebreideld optimisme is inmiddels achterhaald.
Mooie inleiding door KM Meesters (Onderwijsontwikkelaar) | 7 april 2016
Dit boek geeft een hele mooie inleiding op de opgave waar de samenleving en beroepsgroepen binnen het Sociale domein voor staan. Vanuit verleden en heden wordt de lezer aangezet zich te verhouden tot de vraagstukken van de moderne samenleving.
Helder en beknopt door A. Kappelhof (Docent) | 7 april 2016
Dit boek geeft helder en beknopt de diverse thema's weer, is goed leesbaar.
Waardevolle informatie door Drs E.A. Michiels-Swart (Docent) | 7 april 2016
Dit boek heeft waardevolle informatie over sociaal beleid (geschiedenis, stand van zaken, beleid). In die zin kan het een goede aanvulling zijn als aanbevolen literatuur voor sommige studenten (afhankelijk van gekozen thema). Het zal dus niet aanbevolen worden als basisliteratuur, maar verdieping voor sommige studenten
Bruikbaar en zinvol door A. Stomph (Onderwijsontwikkelaar) | 7 april 2016
Een bruikbare uitgave, voldoende diepgang, zinvolle invalshoeken; we missen de discussie over generalist-specialist; moeten die dus zelf inbrengen en daar is op zich niets op tegen
boek lijkt voornamelijk vanuit mwd geschreven, dat is voor studenten sph vaak lastig te vertalen
Bruikbaar boek door M. Everts (Docent) | 7 april 2016
een duidelijk, goed leesbaar en bruikbaar boek
Mooi boek met brede scope door B.H.H. Boksebeld (Onderwijsontwikkelaar) | 7 april 2016
Een mooi boek met een brede scope, dat echter juist daardoor ook wel moeilijk aan een bepaald vak of leerpakket te koppelen is. Ik beslis niet alleen over de boekenlijst, maar ga het zeker voorstellen in de curriculumcommissie
Uiterst leesbaar boek door JB Wassink (Docent) | 7 april 2016
Een uiterst leesbaar boek waarin op sobere wijze een brug wordt geslagen tussen WMO/WNS en diverse doelgroepen met zicht op historische context
Aandacht voor recente ontwikkelingen door J Dassen (Onderwijsontwikkelaar) | 7 april 2016
Eindelijk een boek dat weer eens de nadruk legt op het generalistische karakter van het werk bovendien aandacht voor recente ontwikkelingen
Goed overzicht ontwikkelingen en veranderingen door T.A. Winters (Opleidingscoördinator) | 7 april 2016
Geeft goed overzicht van ontwikkelingen in de veranderingen in het overheidsbeleid 2012
Informerend en compleet door J.J. van Putten-Vos (Docent) | 7 april 2016
Geeft goed overzicht van stand van zaken. Is informerend en vrij compleet. Heb zelf niet echt nieuwe dingen gelezen.
Goede schets beroepssituatie door Pam Vogels (Onderwijsontwikkelaar) | 7 april 2016
Geeft goede schets van huidige beroepssituatie binnen sociaal werk in Nederland
Genuanceerd verhaal door HJJL Gulikers | 7 april 2016
Goed en genuanceerd verhaal over de ontwikkelingen in de sociale sector.
Goed overzicht door drs W.P. Diekmann (Opleidingscoördinator) | 7 april 2016
Goed overzicht.
Helder en actueel door M.A.S. Kok (Opleidingscoördinator) | 7 april 2016
Helder en actueel boek
Helder en inzichtelijk door MJAC van Raak (Docent) | 7 april 2016
Helder geschreven. Maakt veranderende wet-en regelgeving en de gevolgen inzichtelijk
Actueel overzicht van ontwikkelingen door MLC Hobbelen (Onderwijsontwikkelaar) | 7 april 2016
Het boek geeft een actueel overzicht van de ontwikkelingen in het social werkveld. Bovendien geeft het studenten de mogelijkheid om zelf na te denken over toekomstige mogelijkheden als social work nieuwe stijl.
Goed beeld van recente ontwikkelingen door HWM van den Bekerom (Docent) | 7 april 2016
Het boek geeft een goed beeld van de recente ontwikkelingen mbt de WMO, Welzijn Nieuwe Stijl, enz.
Vlot geschreven door J.S.M. Vermeij (Docent) | 7 april 2016
Het boek is feitelijk, vlot geschreven en met goede praktijkvoorbeelden.
Ik mis een kritisch kommentaar op bepaalde verschijnselen, bijv. het maatschappelijk werk vlak na WOII ( hfdst.1).
Ook mis ik achtergrondinformatie over de redenen/argumenten van de overheid voor het actuele beleid ( Deel III) en en kritische bespreking hiervan.
Te weinig gericht op operationeel leidinggevenden door JCJH Gebbinck (Docent) | 7 april 2016
Het boek is geënt op de grote veranderingen als gevolg van de (aanscherping) van de wet WMO en richt zich primair op het veld van welzijn. Voor ons te weinig op operationeel leidinggevenden werkzaam in de zorg.
Hoog niveau voor studenten door J van der Beele (Opleidingscoördinator) | 7 april 2016
Het boek is prima, maar soms erg lastig te lezen voor studenten. Het niveau ligt wat hoog waardoor sommige studenten de koppeling tussen theorie en praktijk niet meer goed kunnen maken. Voorbeelden zouden daarbij kunnen helpen.
Schetst recente ontwikkelingen door G.L.M. Kleinpenning (Docent) | 7 april 2016
Het boek schetst op een heldere wijze de recente ontwikkelingen binnen het sociale domein.
Actueel door GAMM Aerts | 7 april 2016
Het is een actueel boek, waarin de ontwikkelingen en kaders van social work goed worden gepresenteerd.
Interessant, maar mist diepgang door A.C. Wevers (Docent) | 7 april 2016
Ik vind de onderwerpen goed en interessaant, opzet en achterliggend idee ook heel goed en absoluut actueel, maar ik vind de uitwerking erg oppervlakkig. Had wat meer diepgang verwacht.
Lastig voor eerstejaars door MM Browne (Docent) | 7 april 2016
Ik vind de tekst te moeilijk voor 1e jaars, waarvoor we het n gebruiken.
Wisselend van niveau door C.J. Heemskerk (Docent) | 7 april 2016
Ik vind het boek wisselend van niveau. De hoofdstukken in deel I en IV zijn prima. Het is echter wel duidelijk dat MWD veel beter uit de verf komt dan b.v. SPH. Wat dat betreft is het boek weer wat onevenwichtig: het is in de kern een MWD-boek (en dat is prima), maar de pretentie van een 'breed' social work boek wordt niet helemaal waargemaakt.
Informatief en voldoende kritisch door E van Oosterhout (Docent) | 7 april 2016
Informatief en voldoende kritisch boek. Alle aspecten van het moderne sociaal werk komen aan de orde in het licht van de recente veranderingen in de sector
Inhoudelijk sterk door R.I. Wever (Docent) | 7 april 2016
Inhoudelijk sterk boek.
Interessant en actueel door S.R. Hauser (Docent) | 7 april 2016
Interessant, actueel boek
Goed inleidend beeld door Dries Claessens (Docent) | 7 april 2016
Leuk inleidend boek dat een goed beeld verschaft van het sociaal werk en de welvaartstaat in historisch en comparatief perspectief. Meer dan een inleiding moet de lezer echter niet verwachten, maar gezien de veelheid aan thema's is dat allicht ook niet realistisch
Zeer informatief door A.C. den Dekker (Docent) | 7 april 2016
Met belangstelling gelezen. Zeer informatief, geeft aanleidng met studenten te discussi�ren over de behandelde thema's.
Geschikt voor bepaalde opleidingen door JGA Bouten (Opleidingscoördinator) | 7 april 2016
Opzet en inhoud van het boek zijn geschikt voor de Opleidingen S.W., minder/niet voor de opleiding Pedagogiek.
Opmerking: Een uitgave over de ontwikkelingen en transitie in de (jeugd-)hulpverleneing zou zeker interessant zijn voor de opleiding Pedagogiek!!!
Prettig door X de Visser (Docent) | 7 april 2016
Prettig leesbaar, voldoende informatie
Saai door RF van de Pol (Onderwijsontwikkelaar) | 7 april 2016
Wat aan de saaie kant.... Zeker voor 18 jarigen..
Actueel door KH van Ieperen (Docent) | 1 april 2016
helder, actueel en praktisch
Boek met een brede scope door Dhr. B.H.H. Boksebeld | 7 februari 2013
Een mooi boek met een brede scope, dat echter juist daardoor ook wel moeilijk aan een bepaald vak of leerpakket te koppelen is. Ik beslis niet alleen over de boekenlijst, maar ga het zeker voorstellen in de curriculumcommissie
Goed en actueel boek door Dhr. G.A.M.M. Aerts | 11 december 2012
Het is een actueel boek, waarin de ontwikkelingen en kaders van social work goed worden gepresenteerd.
Goede verdieping voor studenten door Mw. Drs. E.A. Michiels-Swart | 1 november 2012
Dit boek heeft waardevolle informatie over sociaal beleid (geschiedenis, stand van zaken, beleid). In die zin kan het een goede aanvulling zijn als aanbevolen literatuur voor sommige studenten (afhankelijk van gekozen thema).
Het zal dus niet aanbevolen worden als basisliteratuur, maar verdieping voor sommige studenten
Geeft aanleiding tot discussie door A. den Dekker | 17 oktober 2012
Met belangstelling gelezen. Zeer informatief, geeft aanleidng met studenten te discussiëren over de behandelde thema's.
Schrijf een review Toon alle reviews

Hoe heeft u dit product gewaardeerd? *

 
1 1 ster
2 2 sterren
3 3 sterren
4 4 sterren
5 5 sterren
waardering

Voor wie

Het boek is bestemd voor docenten en studenten van sociaalagogische opleidingen en professionals in het sociaal werk, die toegerust willen zijn in de hectiek die het sociaal werk in de komende jaren zal domineren.

Auteur

A. Sprinkhuizen, M. Scholte

Anderen bekeken ook

Top
Toegevoegd aan je winkelwagen
Gratis verzending binnen NL & BE