Richtlijnen advertentie-uitingen NHG en NTVG

logo1

Het NHG en NTvG stellen richtlijnen op waaraan advertentie uitingen die geplaatst of bijgesloten worden in H&W en NTVG moeten voldoen. Deze richtlijnen zijn als volgt;

 

Advertenties
 • Er worden geen advertorials geplaatst. Boven een advertentie mag geen ‘advertorial’ staan.
 • De advertentie mag niet als een redactionele pagina opgemaakt worden of de indruk wekken dat het om een redactionele uiting gaat.
 • Bij uitingen over nascholingen moeten de accreditatiepunten al zijn aangevraagd en als zodanig aangegeven worden in de advertentie.
 • Er mag geen gebruik worden gemaakt van de NHG-kleuren blauw en rood waardoor de suggestie wordt gewekt dat de uiting afkomstig is van het NHG.
 • Er mogen geen verwijzingen in staan naar een NHG-standaard of naar het NHG / NTvG in het algemeen.

 

Inserts/meehechters
 • Alle bovenstaande richtlijnen zijn ook van toepassing op inserts.
 • Een insert (al dan niet geplastificeerd) mag niet het formaat van een samenvattingskaartje hebben (A5) en mag geen gaatjes bevatten die
  bedoeld zijn om in het NHG standaarden mapje te doen.
 • Er wordt een maximum gesteld aan het aantal inserts per editie.

 

Banners
 • Hiervoor gelden dezelfde richtlijnen als bij print advertenties.

 

Alle uitingen (advertenties en inserts/ meehechters en banners) worden door Bohn Stafleu van Loghum vooraf ter goedkeuring aangeboden aan het NHG en NTvG. Voor alle uitingen ontvangen wij daarom graag – voordat het materiaal gedrukt wordt – een PDF ter goedkeuring.
Materiaal kan aangeleverd worden voor sluitingsdatum op traffic@bsl.nl