Congressen / events

Inschrijven

Ik heb mij ingeschreven voor een congres maar heb daarna niets meer vernomen, ben ik nu wel ingeschreven?

Inschrijving via het online formulier
Indien u zich via het digitale inschrijfformulier op de website heeft ingeschreven, ontvangt u binnen enkele seconden na verzending van het formulier een bevestigingsbericht in uw beeldscherm. Na enkele minuten ontvangt u ook een ontvangstbevestiging op het door u opgegeven e-mailadres. Is dit niet het geval dan is er wellicht iets misgegaan en kunt u het beste even contact met ons opnemen via 030 638 36 38 of events@bsl.nl.

Beide ontvangstbevestigingen na digitale inschrijving zijn geen bevestiging van deelname, maar een bevestiging dat wij uw formulier hebben ontvangen. Nadat wij uw formulier hebben verwerkt, ontvangt u een e-mail met de bevestiging van uw deelname. Twee weken voor het congres ontvangt u een e-mail met meer details over de locatie en bijvoorbeeld uw indeling in de parallelsessies.

Inschrijving via een inschrijfkaart (alleen voor tandartsen)
Na verwerking van uw inschrijving ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving op het (e-mail)adres dat u op uw inschrijfformulier heeft opgegeven. Indien u een week na inschrijving nog géén bevestiging van ons heeft ontvangen, is het verstandig telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen.

Gelden er bij congressen speciale tarieven voor studenten?

Nee, bij de meeste congressen wordt geen speciaal studententarief gehanteerd. Wanneer dat incidenteel toch gebeurt, wordt dat duidelijk in de congresinformatie onder kosten vermeld.

Ik wil de door mij gekozen workshops omwisselen. Hoe regel ik dit?

Neem contact op met Klantenservice via 030 – 638 36 38 of via events@bsl.nl.

Het congres waarvoor ik me in wil schrijven is volgeboekt, is er een wachtlijst? Of wordt het congres herhaald?

Wanneer een wachtlijst voor een congres wordt gehanteerd, wordt dat in de informatie over het desbetreffende evenement aangegeven. Bij alle congressen waarbij er meer aanmeldingen zijn dan plekken wordt beoordeeld of herhaling mogelijk is. Dat hangt onder andere af van de beschikbaarheid van docenten/sprekers. In de meeste gevallen kunt u uw e-mailadres achterlaten, zodat wij u kunnen informeren zodra we meer weten.

Betalen en voorwaarden

Hoe kan ik betalen voor mijn congresdeelname?

Betalen kan via iDeal, creditcard of op factuur. Facturen worden separaat van de deelnamebevestiging verzonden vanuit Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt. In principe wordt de factuur ruim voor de congresdatum verzonden. Maar mocht u onverhoopt na inschrijving nog geen factuur hebben ontvangen, dan bent u uiteraard wel van harte welkom op de congresdag.

Is de deelnemersprijs in- of exclusief BTW?

De prijs zoals vermeld op het inschrijfformulier is exclusief 21% BTW (tenzij expliciet anders aangegeven). De BTW wordt op de factuur apart vermeld.

Ik heb nog geen factuur gekregen voor het congres. Mag ik dan wel komen?

Alle deelnemers aan congressen ontvangen een factuur voor hun congresdeelname. Deze factuur wordt separaat van de deelnamebevestiging verzonden vanuit Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt. In principe wordt de factuur ruim voor de congresdatum verzonden. Maar mocht u onverhoopt na inschrijving nog geen factuur hebben ontvangen, dan bent u uiteraard wel van harte welkom op de congresdag.

Wat zijn jullie leveringsvoorwaarden?

Op al onze leveringen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van Springer Media B.V. van toepassing.

Annuleren

Helaas moet ik mijn aanmelding annuleren, hoe doe ik dat?

Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail (events@bsl.nl). Uw annulering wordt altijd schriftelijk door ons bevestigd. Let op: er zijn kosten verbonden aan annulering.

Zijn er kosten verbonden aan annulering van mijn deelname?

Annulering is mogelijk tot 4 weken voor de datum van de bijeenkomst. Wij brengen hiervoor € 50,- (incl. BTW) administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750,- (excl. BTW per persoon bedragen de administratiekosten € 250,- (incl. BTW). De administratiekosten bedragen € 35,00 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100,00 bedragen.

Vanaf 4 weken voor de datum van de bijeenkomst is annulering niet meer mogelijk en bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd. De hoogte van het verschuldigde volledige bedrag wordt per event – bij inschrijving – vermeld. Wij horen uiteraard wel graag van u dat u niet gaat komen als u binnen de twee weken voor aanvang besluit niet te komen. Vervanging van uw deelname door bijvoorbeeld een collega is altijd mogelijk.

Tot wanneer kan ik mijn deelname annuleren?

Annulering is mogelijk tot 4 weken voor de datum van de bijeenkomst. Vanaf 4 weken voor de datum van de bijeenkomst is annulering niet meer mogelijk en bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd. Wij horen uiteraard wel graag van u dat u niet gaat komen als u binnen de twee weken voor aanvang besluit niet te komen. Vervanging van uw deelname door bijvoorbeeld een collega is altijd mogelijk.

Accreditatie

Worden mijn accreditatiepunten automatisch bijgeschreven in de kwaliteitsregisters V&V, ABAN, GAIA, in het KRT of bij ProCERT?

Ja, wanneer u de juiste gegevens aan ons heeft verstrekt, verwerken wij uw aanwezigheid tijdens een geaccrediteerde nascholing in de registers van V&V, ABAN, GAIA, in het KRT of bij ProCERT. Dat kan echter alleen wanneer wij in het bezit zijn van de juiste gegevens. Die gegevens verschillen per accrediterende instantie. Voorbeelden zijn het BIG-registratienummer, het lidmaatschapsnummer van een vereniging of een privéadres. Het is dus belangrijk dat u het deelnameformulier volledig invult.

Als ik eerder vertrek, krijg ik dan toch mijn accreditatiepunten?

U ontvangt accreditatiepunten op basis van uw aanwezigheid op een congres. De inhoud maar ook de duur van het congres is bepalend voor het aantal accreditatiepunten. Als congresorganisatie zijn wij verplicht om de presentie bij te houden en door te geven aan de betreffende beroepsvereniging(en). Indien u eerder vertrekt van een bijeenkomst zijn wij verplicht dit door te geven aan de betreffende beroepsvereniging en kan dit consequenties hebben voor uw accreditatiepunten.

Wanneer ontvang ik mijn bewijs van deelname?

Bij vrijwel alle congressen wordt aan de deelnemers een Bewijs van Deelname verstrekt. Indien van toepassing worden de toegekende accreditatiepunten daarop vermeld. Het Bewijs van Deelname wordt verstrekt zodra alle accreditatieaanvragen door de verschillende instanties zijn beoordeeld. Wanneer dat tijdig is gebeurd, worden de Bewijzen van Deelname aan het eind van een nascholing verstrekt. Wanneer de beoordeling langer op zich laat wachten, worden de Bewijzen van Deelname achteraf per post of e-mail verzonden. U ontvangt het bewijs van deelname uiterlijk binnen zes weken.

Hoelang duurt het voordat de accreditatiepunten worden bijgeschreven?

De punten worden binnen 6 weken na afloop van het congres verwerkt en bijgeschreven in het register (indien u de juiste gegevens bij inschrijving aan ons heeft verstrekt).

Wat is ABAN?

ABAN staat voor Accreditatie Bureau Algemene Nascholing. Het ABAN is het centrale loket voor het aanvragen van accreditatie van algemene nascholing voor alle erkende specialismen:

  • Cluster 1: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten
  • Cluster 2: medisch specialisten
  • Cluster 3: sociaal geneeskundigen

Wat is GAIA?

GAIA staat voor Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie. GAIA is een gezamenlijk systeem voor accreditatie van nascholing en herregistratie van de wetenschappelijke en beroepsverenigingen van huisartsen, medisch specialisten, verpleeghuisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten en sociaal geneeskundigen. Voor nascholing die via GAIA verloopt, is het accrediteren van bij- en nascholing en het vastleggen van de behaalde accreditatiepunten per persoon volledig geautomatiseerd. Meer informatie vindt u op http://knmg.artsennet.nl/Diensten/GAIA-Accreditatie.htm.

Wat is ProCERT?

ProCERT is een stichting met als doel het bevorderen van de kwaliteit in de pedicurebranche. Het biedt een kwaliteitsregistratie voor pedicures (KRP). Het accreditatiepuntensysteem is onderdeel van het KRP. Meer informatie vindt u op http://www.procert.nl.

Wat is KRT?

Het KRT is het onafhankelijke, openbare kwaliteitsregister van praktiserende tandartsen in Nederland. Het KRT is een keurmerk. Meer informatie vindt u op www.krt.nu.

Wat is het Kwaliteitsregister V&V?

Het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden is een initiatief van de beroepsgroepen zelf. Het Kwaliteitsregister V&V is een middel om te laten zien dat je als professional aan de beroepsnorm voldoet. Scholingen worden geaccrediteerd door een onafhankelijke accreditatiecommissie. En de registratie- en herregistratie-eisen van het Kwaliteitsregister V&V worden door een onafhankelijk college opgesteld. In het College Kwaliteitsregister V&V zijn alle belanghebbende partijen vertegenwoordigd. Hierdoor sluit het Kwaliteitsregister V&V aan op de vraag en belangen van de beroepsgroep en partijen zoals werkgevers, zorgverzekeraars en het ministerie, overeenkomstig de normen en kwaliteitseisen van de beroepsgroep.
Door geregistreerd te staan in het Kwaliteitsregister V&V ben je op een geborgde manier met professionaliteit bezig en maak je dit aantoonbaar.

Congresinformatie

Kan ik, zonder dat ik aan een congres heb deelgenomen, in bezit komen van een congresmap?

De meeste congresmappen bevatten informatie die niet geschikt is om te gebruiken zonder de bijbehorende mondelinge toelichting en worden om die reden niet los verstrekt. Wanneer u vragen over een specifiek congres of programmaonderdeel heeft, kunt u mailen naar events@bsl.nl.

De presentaties die tijdens het congres zijn gebruikt, worden beschikbaar gesteld in het archief. Hoe kan ik de presentaties bekijken?

U ontvangt op het congres en in het evaluatieformulier de link naar de presentaties.

Waar kan ik de locatie van het congres vinden?

Op de congreswebsite staat de locatie van het congres vermeld.

Moet ik zelf mijn lunch meenemen?

Op al onze bijeenkomsten voorzien wij de deelnemers van catering; koffie, thee, lunch en frisdrank. U hoeft geen eigen lunch mee te brengen.

Ik ben allergisch voor ….. Aan wie kan ik dit doorgeven?

Indien u allergisch bent voor bepaalde ingrediënten of voedingsmiddelen, horen wij dit graag uiterlijk 2 weken voor de bijeenkomst, zodat wij bij het bestellen van de catering uw wensen kunnen doorgeven. U kunt contact opnemen met de klantenservice (030 638 36 38 of events@bsl.nl) om uw dieetwensen door te geven.

Ik zit in een rolstoel, is de congreslocatie toegankelijk, is er een aparte rolstoelparkeerplaats, is er een aparte plek voor de rolstoel in de zaal?

Onze congressen vinden plaatst op verschillende congreslocaties. Meestal zijn deze locaties goed bereikbaar met een rolstoel en voorzien van liften en invalidentoiletten. Als u twijfelt of vragen heeft kunt u kunt contact opnemen met de klantenservice (030 638 36 38 of events@bsl.nl).

Hoe en op welke tijden kan ik de klantenservice bereiken?

De klantenservice van de Bohn Stafleu van Loghum is bereikbaar op werkdagen van 08.30-17.00 uur. Telefoon: 030  638 36 38. E-mail: events@bsl.nl.

Liever direct contact?

030-638 3736 (ma–vr 8.30–17.30 uur)