Auteurs

Auteur worden

Wat heeft Bohn Stafleu van Loghum auteurs te bieden?

Wij vertellen u hier graag meer over op de pagina Auteur worden.

Welke doelgroepen bedient Bohn Stafleu van Loghum?

Bohn Stafleu van Loghum richt zich op verschillende doelgroepen in gezondheidszorg en welzijn. Uw contactpersoon is de uitgever. Voor een overzicht van de uitgevers van Bohn Stafleu van Loghum en de bijbehorende doelgroepen, klik hier

In welke vorm kan ik het beste mijn kennis met de doelgroep delen?

Net als u willen wij dat uw kennis de juiste mensen op de juiste manier bereikt. Afhankelijk van de markt, de wensen van de doelgroep en het karakter van de informatie kan er dan ook gekozen worden uit verschillende manieren om informatie over te dragen, zoals boeken, boek + website, e-books, tijdschriften, congressen, cursussen, tests, WebTV en e-learnings.

Ik heb een idee voor een uitgave of wil een manuscript voorleggen

Bent u werkzaam in zorg of welzijn en wilt u uw kennis delen, in welke vorm dan ook? U bent zeer welkom om uw idee of manuscript bij Bohn Stafleu van Loghum voor te leggen. Zowel beginnende als ervaren auteurs kunnen bij ons terecht. Heeft u een idee voor een publicatie over een bepaald onderwerp en heeft u een beeld van de bijbehorende doelgroep? Neem contact op met de uitgever die actief is op het betreffende terrein. Ook als u al (een deel van) een manuscript heeft voltooid, kunt u hiermee een van onze uitgevers benaderen.

Kan ik een artikel of manuscript aanbieden voor een van de tijdschriften?

Voor veel van onze tijdschriften is het mogelijk om een artikel of manuscript in te zenden. Ingezonden publicaties worden door de redacties beoordeeld. Meer informatie vindt u op de volgende pagina’s:

Hoe wordt bepaald of mijn idee of manuscript uitgegeven gaat worden?

Samen met de uitgever bespreekt u het idee of plan, waarbij de uitgever zijn kennis inbrengt over het vakgebied en doelgroepen. De uitgever onderzoekt vervolgens samen met de marketeer het idee. Hierbij kijken zij naar doelgroepen, bereik, concurrentie en financiële haalbaarheid. Als alle signalen positief zijn, dan starten we het project samen met u. Samen met u als auteur, of met een redactie, bepaalt de uitgever de contouren van de publicatie, zodat het eindproduct optimaal aansluit bij de informatiebehoefte van de doelgroep. U maakt afspraken over onder andere niveau, omvang, invulling en planning. Daarnaast maakt u met de uitgever afspraken over de termijn waarop het definitieve manuscript voor de doelgroep beschikbaar moet zijn en hij bespreekt met u de vergoeding voor uw werkzaamheden.

Ik wil dat een uitgever contact met me opneemt

U kunt op het formulier ‘Auteurs Contact’ uw gegevens achterlaten, dan neemt een uitgever contact met u op.

Spreker worden

Ik wil me aanmelden als spreker voor events van Bohn Stafleu van Loghum

Bohn Stafleu van Loghum organiseert jaarlijks vele congressen. Wij zijn altijd op zoek naar mensen die expertise hebben over een bepaald onderwerp binnen hun vakgebied en deze als spreker goed over weten te brengen. Heeft u interesse? Neem dan contact op met de uitgever Events.

Waar vind ik instructies voor sprekers?

U vindt op deze pagina de instructies voor sprekers.

Productieproces

Wie begeleidt mij tijdens het productieproces van mijn boek?

Allereerst ontvangt u uitgebreide auteursinstructies die u helpen uw tekst op een juiste manier aan te bieden. Ook is er tijdens het schrijfproces regelmatig contact met de production editor om u te ondersteunen. Hij of zij is een vakspecialist die met de juiste mensen samenwerkt om wat betreft de uitvoering tot een kwalitatief hoogwaardig eindproduct te komen. Zodra uw tekst is ingeleverd, wordt deze eventueel geredigeerd door één van onze gespecialiseerde bureauredacteuren. Professionele tekenaars en lithografen bewerken of produceren eventueel beeldmateriaal.. Het resultaat hiervan is een eerste proef, die u ter controle krijgt voorgelegd. Indien nodig volgt een tweede proef die eruit ziet als het eindproduct en die door u en onze eigen correctoren wordt gecontroleerd. Hierna volgt het fysieke productieproces, dat wil zeggen het drukken en binden. Alle boeken en artikelen worden ook meteen voorbereid om digitaal gepubliceerd te kunnen worden en de meeste worden dan ook direct op een van onze platforms (Springerlink en/of Mijn.BSL) gepubliceerd.

Wie begeleidt mij tijdens het productieproces van een e-learning?

In deze e-learning leest u hoe u een e-learning opbouwt. U krijgt hierin begeleiding van uw uitgever en/of een production editor. De production editor zorgt ervoor dat uw e-learning technisch wordt klaargemaakt voor online publicatie en online komt te staan.

Wie begeleidt mij tijdens de productie van een WebTV?

Wie dat doet, varieert. U wordt bij aanvang van het productieproces tijdig geïnformeerd over wie uw aanspreekpunten zijn.

Wie begeleidt mij tijdens het schrijven van een artikel in een tijdschrift?

De redactie van de tijdschrifttitel is uw aanspreekpunt. Daarnaast vindt u op deze pagina auteursinstructies voor diverse tijdschrifttitels.

Wat doet Bohn Stafleu van Loghum nadat de titel op de markt is gekomen?

Bohn Stafleu van Loghum zorgt voor de distributie en stimuleert de verkopen met specifiek voor uw publicatie ingezette marketing. U ontvangt volgens de gemaakte afspraken een eenmalig honorarium of een jaarlijkse royalty. Maar hiermee houdt het uitgeefproces niet op. Wij houden contact met u over de ontvangst van uw publicatie bij de doelgroep, over kritieken en lovende recensies. Uw publicatie is voor ons net als voor u een product dat met aandacht en betrokkenheid tot stand is gekomen, en waar we samen met u goed voor willen blijven zorgen. Samen met u kijken we graag vooruit naar de verdere toekomst van uw publicatie en daarom blijven we met u in contact.

Waar vind ik auteursinstructies voor het schrijven van een boek, artikel in een tijdschrift of een e-learning?

U vindt hier al onze auteursinstructies overzichtelijk bij elkaar.

Promotie

Waarom moet ik al zo snel een flaptekst/marketinginformatietekst aanleveren?

De flaptekst of marketinginformatietekst is het belangrijkste instrument om duidelijk te maken voor wie uw boek is bedoeld en waarom de doelgroep het zou moeten kopen. Deze tekst staat niet alleen achter op uw boek, maar ook in de omschrijving op de websites van alle online boekenwinkels. Daarmee is de tekst ook vindbaar via Google en andere zoekmachines. Hoe beter de tekst scoort op relevante zoekwoorden, hoe hoger uw boek scoort in de ranking op Google. We hebben deze tekst nodig op het moment dat we een ISBN voor uw boek gaan aanvragen. Daarna wordt de tekst ook al ingezet voor vooraankondigingen. In onze auteursinstructies leest u uit welke elementen deze tekst, die maximaal 200 woorden mag bevatten, moet bestaan. De marketingafdeling van Bohn Stafleu van Loghum helpt u daarna te komen tot een tekst die uw boekpropositie maximaal communiceert.

Welke marketingactiviteiten onderneemt Bohn Stafleu van Loghum voor mijn boek?

De marketingprofessionals bij Bohn Stafleu van Loghum werken nauw samen met de uitgevers. Zij zijn gespecialiseerd in de specifieke doelgroepen die zij bedienen en doen ook regelmatig onderzoek om deze doelgroep verder in kaart te brengen. Zij signaleren kansen en dragen bij aan een goede aansluiting van vakinformatie op de wensen en behoeften van klanten.
Bij elk titel wordt bekeken hoe de doelgroep het beste kan worden bereikt en waarin de titel zich onderscheidt. Bij grote projecten wordt een volledig promotieplan samengesteld. Maar er zijn ook titels waarbij extra marketinginspanningen niet zullen opwegen tegen de verwachte opbrengsten.

Indien relevant, vragen u welke mensen uit uw netwerk benaderd moeten worden. Samen met u ontstaan soms ook weer nieuwe ideeën en kansen. Zelf bent u uiteraard ook een belangrijke ambassadeur.

De middelenmix die wij kunnen inzetten voor educatieve titels:

 • Onze leermiddelenadviseurs bezoeken onderwijsinstellingen om titels op de boekenlijst geplaatst te krijgen
 • Docentennieuwsbrieven en updatemails
 • Docentenevents
 • Leermiddelencatalogi (online en print)
 • Presentatie op beurzen en congressen
 • Brochures
 • WebTV’s

De middelenmix die we kunnen inzetten voor titels voor de professionele markt:

 • Doelgroepnieuwsbrieven
 • Acties en aandacht op de website
 • Voorlichting
 • Presentatie op beurzen en congressen
 • Boekflyers voor auteurs
 • DIY-kit voor een eigen stand op een beurs of congres
 • Posters
 • E-mailings
 • Online campagnes
 • Sociale media
 • Banners en advertenties
 • Spreekmogelijkheden
 • Etc.

Wat gebeurt er als mijn titel eenmaal is geïntroduceerd?

Als uw titel op de markt is, staan professionals van onze klantenservice klaar voor alle vragen van klanten. Ook verzamelen wij feedback over titels, die eventueel tot een herziening kan leiden als het om een boek gaat, herhaling als het om een congres gaat en aanpassing als het een online vorm betreft. Wij houden nauwlettend de reacties van klanten in de gaten en benutten diverse promotiemomenten om uw titel bekend te maken en te versterken. U kunt zelf ook bijdragen aan het succes van uw titel, de auteur is een belangrijke ambassadeur van zijn of haar titel.

Hoe kan ik extra exemplaren bestellen van mijn boek?

In de uitgeefovereenkomst die u met de uitgever sluit, staat vermeld hoeveel auteursexemplaren u ontvangt bij verschijning. Meestal krijgt u een aantal exemplaren gratis en zijn er mogelijkheden voor korting. Als gevolg van de wet op de vaste boekenprijs is korting namelijk niet mogelijk, tenzij de auteur als boekhandelaar optreedt of de boeken voor promotie inzet.

Hoe kan ik zelf extra promotie doen voor mijn titel?

Wij vragen u meestal welke mensen uit uw netwerk benaderd moeten worden en voor welke doelgroep uw titel primair en secundair interessant is. Samen met u ontstaan weer nieuwe ideeën en kansen. Zelf bent u ook een belangrijke ambassadeur. Met de marketeer kunt u bespreken hoe u sociale media en uw netwerk optimaal in kunt zetten.

Contracten en royalty’s

Wat staat er allemaal in de uitgeefovereenkomst?

U krijgt altijd een uitgeefovereenkomst waarin uw rechten en plichten vastgelegd worden zodat u weet wat u kunt verwachten en welke bescherming u krijgt. In deze uitgeefovereenkomst staat ook vermeld welke vergoeding u krijgt, wat de omvang van uw boek of bijdrage mag zijn en wanneer de deadline is.

Wanneer worden de royalty’s uitbetaald?

De verzending van de royaltybrief en de royaltybetaling vinden jaarlijks in mei plaats. In de royaltybrief staat vermeld wat de omzet van uw boek(en) is geweest en hoe hoog de royalty daardoor is geworden.

Ik wil een (adres)wijziging doorgeven

U kunt uw adreswijziging doorgeven aan uw vaste contactpersoon bij Bohn Stafleu van Loghum. Meestal is dit de uitgeefassistent.

Liever direct contact?

030-638 3736 (ma–vr 8.30–17.30 uur)