Kind & Adolescent

Redactie Auteursinformatie Reisstipendium

Abonnementsprijzen Adverteren Online lezen

In Kind en Adolescent vindt u actuele Nederlandstalige wetenschappelijke publicaties die relevant zijn voor de pedagogische, psychiatrische of psychologische praktijk rondom kinderen en jeugdigen. Ontwikkeling, opvoeding en hulpverlening worden vanuit verschillende invalshoeken belicht.

De artikelen zijn gevarieerd: overzichtsartikelen, verslagen van empirisch onderzoek, commentaar, gevalsbeschrijvingen die in een theoretisch kader zijn geplaatst, signalementen van opmerkelijke ontwikkelingen en gebeurtenissen uit uw vakgebied en boekbesprekingen.

Redactie

dr. S. Begeer, dr. L. Boendermaker, prof. dr. H. Colpin, drs. M.H.W. Geeraets, redactievoorzitter, dr. H.M.Y. Koomen, prof. dr. K.G. van Leeuwen, prof. dr. G. Overbeek, dr. P. Prinzie, drs. G.A. Smid, redactiesecretaris, dr. G.W.J.M. Stevens, dr. N.N.J. L Lambregts-Rommelse

Auteursinformatie

Kopij voor het tijdschrift kunt u online insturen via deze link

Voor de auteursrichtlijnen kunt u deze link raadplegen

Voor meer algemene vragen, kunt u terecht bij het redactiesecretariaat: kindenadolescent@gmail.com

Op reis met Kind en Adolescent

De redactie van Kind en Adolescent geeft ook in 2017 weer de mogelijkheid om voor een bedrag van € 2.500,- reiskosten te ontvangen. Deze financiële ondersteuning is bedoeld om onderzoekers in opleiding, bijvoorbeeld promovendi of assistent-geneeskundigen in opleiding, in staat te stellen een reis te maken in het kader van kinder- en jeugdstudies. Het doel van de reis ligt in het bezoeken van een buitenlandse onderzoeker, één of meer instituten of behandelinstellingen. Als tegenprestatie zal aan de declarant gevraagd worden deze vakmatige ervaringen met de lezers van Kind en Adolescent te delen in een kort artikel. Dit artikel wordt ten laatste drie maanden na afloop van de excursie ingediend.

De kandidaat dient een gemotiveerde aanvraag met voorlopige begroting in (maximaal op twee velletjes A4) bij de redactiesecretaris van Kind en Adolescent.

Deze aanvraag bevat:

  • kort curriculum vitae;
  • beschrijving van het onderzoek waarbij men betrokken is;
  • doel en verwachtingen van de reis;
  • planning van de reis (binnen de onderzoeksperiode van de kandidaat);
  • relevantie van de reis voor het onderzoek;
  • toelichting van de aanvraag door de begeleider of promotor in een bijgevoegd schrijven.

De redactie van Kind en Adolescent beoordeelt de aanvragen op relevantie van de reis voor het onderzoeksproject, kwaliteit van de aanvrager en van het onderzoek, de te verwachten opbrengst voor Kind en Adolescent en de schrijfstijl van de kandidaat.

De sluitingsdatum is 1 maart 2017. Binnen drie maanden na deze datum ontvangen alle kandidaten schriftelijk bericht of zij al dan niet in aanmerking komen voor een financiële ondersteuning van hun project. Het is de bedoeling dat de reis uiterlijk een jaar na het bericht van toekenning is gemaakt.
De aanvragen voor de reiskostenvergoeding kunnen worden ingediend bij de redactiesecretaris,

e-mail: kindenadolescent@gmail.com.

Abonnementsprijzen

Het tijdschrift verschijnt 4 x per jaar.

Abonnementsprijzen:

  • Regulier abonnement: € 99,00 (print + online toegang) Bekijk hier
  • Studenten abonnement: € 49,50 Bekijk hier

Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd tenzij twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk is opgezegd.

Adverteren

Cross Media Nederland
Tel. 010-7421020
zorg@crossmedianederland.com

Advertentiemateriaal:
Via traffic@bsl.nl kunt u advertentiemateriaal aanleveren.

Online lezen

Wilt u het tijdschrift online lezen? Dat kan via MijnBSL of SpringerLink

In Kind en Adolescent vindt u actuele Nederlandstalige wetenschappelijke publicaties die relevant zijn voor de pedagogische, psychiatrische of psychologische praktijk rondom kinderen en jeugdigen. Ontwikkeling, opvoeding en hulpverlening worden vanuit verschillende invalshoeken belicht.

De artikelen zijn gevarieerd: overzichtsartikelen, verslagen van empirisch onderzoek, commentaar, gevalsbeschrijvingen die in een theoretisch kader zijn geplaatst, signalementen van opmerkelijke ontwikkelingen en gebeurtenissen uit uw vakgebied en boekbesprekingen. Papier én online Bij dit combi-abonnement heeft u naast het papieren vakblad, ook toegang tot de digitale editie. Hiervoor ontvangt u een wachtwoord en gebruikersnaam waarmee u kunt inloggen.

Ook interessant Naast Kind en Adolescent is er het praktijkgerichte tijdschrift Kind en Adolescent Praktijk. Dit tijdschrift is ook opgenomen in BSL Psychologie Totaal naast nog 5 andere Nederlandstalige tijdschriften en 12 internationale tijdschriften. Met BSL Psychologie Totaal heeft u ook online toegang tot boeken, web-tv en e-learning.