Kind & Adolescent Praktijk

Redactie Auteursinformatie Extra literatuur  Adverteren

Ondersteunende informatie Abonnementsprijzen Online lezen

Kind en Adolescent Praktijk biedt vakinformatie voor psychologen, orthopedagogen, psychiaters en andere professionals die werken met kinderen en adolescenten, hun ouders of verzorgers en/of hun school. Het gaat om informatie die direct aansluit bij de dagelijkse praktijk van diagnostiek, behandeling en begeleiding. Kind en Adolescent Praktijk biedt ook een forum voor kritische beschouwing van die dagelijkse praktijk en voor discussie over onderwerpen waarmee professionals te maken hebben.

Dit vakblad wil een kwalitatief hoogwaardig podium vormen voor de uitwisseling van kennis, ervaring en opinie. Kind en Adolescent Praktijk staat open voor artikelen over de diagnostiek en/of behandeling van ingewikkelde of anderszins interessante cliënten en stoornissen; overzichtsartikelen; artikelen met de beschrijving van een werkwijze of methode; artikelen over nieuwe ontwikkelingen of initiatieven; verslagen van wetenschappelijk onderzoek of opiniërende artikelen. De toetssteen om artikelen op te nemen betreft in eerste instantie de waarde van het artikel voor de praktijk. Kind en Adolescent Praktijk biedt ook besprekingen van boeken, testmateriaal en websites, aankondigingen van congressen, berichten over ontwikkelingen in het veld en columns van mensen met interessante controversiële of onverwachte opvattingen en ideeën.

Redactie

Dr. Marike Serra (hoofdredacteur), Drs. Truska Bast (eindredacteur), Dr. Annelies de Bildt, Dr. Marija Maric, Drs. Annemariek Sepers, Dr. Jan Bijstra, Dr. Lidewij Wolters

Auteursinformatie

Bijdragen (artikelen, vragen suggesties, problemen uit de praktijk, discussiebijdragen, recensies) zijn van harte welkom. De redactie is altijd bereid op verzoek commentaar te geven op een voorlopig concept, of kopij nader te bewerken. Wij verzoeken u wel zich aan de richtlijnen voor auteurs te houden. Voor de auteursrichtlijnen kunt u deze link raadplegen.

Hier vindt u een aantal voorbeelden van artikelen:

Voor meer algemene vragen kunt u terecht bij de redactiecoördinator: Macella.Strauss@bsl.nl

Abonnementsprijzen

Het tijdschrift verschijnt 4 x per jaar.

Abonnementsprijzen:
Regulier abonnement: €107,- (print + online toegang) Bestel hier >
Studenten ontvangen 50% korting.

Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengt tenzij twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk is opgezegd.

Extra literatuur

Ondersteunende informatie

Adverteren

Advertentieverkoop: adverteren@bsl.nl tel. 030 – 638 36 03
Aanleveren van advertentiemateriaal kan via media.marketing@bsl.nl, Roos de Bie, tel. 030 – 638 3974

Online lezen

Wilt u het tijdschrift online lezen? Dat kan via MijnBSL.

Ook interessant Naast Kind en Adolescent Praktijk is er het tijdschrift Kind en Adolescent. Hierin vindt u Nederlandstalige wetenschappelijke publicaties. Dit tijdschrift is ook opgenomen in BSL Psychologie Totaal naast nog 5 andere Nederlandstalige tijdschriften en 12 internationale tijdschriften. Met BSL Psychologie Totaal heeft u ook online toegang tot boeken, web-tv en e-learning.