Bedrijfshistorie

In 1990 ontstond Bohn Stafleu van Loghum uit een fusie van drie toenmalige Wolters Kluwer-bedrijven: Bohn Scheltema Holkema te Utrecht, Stafleu te Alphen aan den Rijn en Van Loghum Slaterus te Deventer. Bohn Stafleu van Loghum vestigde zich in Houten. In juni 2017 is het bedrijf verhuisd naar een modern gebouw aan de Walmolen in Houten.

Het bedrijfslogo van Bohn Stafleu van Loghum bestaat uit drie ibissen. Dit beeldmerk is afgeleid van een Egyptische hiëroglief, het symbool van Tóth. Volgens de Egyptische mythologie is Tóth de god van de letteren, wetenschap en kennis.  De drie ibissen beelden gezamenlijk de macht van de kennis uit. Daarnaast vertegenwoordigen ze de drie oorspronkelijke uitgeverijen.

Vooral de Bohn-tak kent een lange geschiedenis. In 1752 nam Christoph Heinrich Bohn een Haarlems boekenbedrijfje over van Izaak van der Vinne. De firma bestond uit een kleine drukkerij annex uitgeverij en debietzaak (boekhandel). Het was toen nog gebruikelijk om al deze disciplines onder één dak te voeren, voornamelijk bij kleine familiebedrijven. Pas aan het einde van de negentiende eeuw trad er specialisatie op.
In 1875 werd de boekhandel van Bohn opgeheven, wat werd gevolgd door de verkoop van de drukkerij aan het begin van de twintigste eeuw.

In de achttiende eeuw gaf de uitgeverij voornamelijk theologische werken uit. Onder Pieter François Bohn, kleinzoon van C.H. Bohn, groeide de firma uit tot een belangrijke literaire uitgeverij. Zo heeft het bedrijf meer dan vijftig drukken van de befaamde raamvertelling Camera obscura van Hildebrand (pseudoniem van Nicolaas Beets) uitgegeven.

Vanaf het begin van de twintigste eeuw ontwikkelde Bohn zich allengs van een literaire tot een wetenschappelijke uitgeverij.

Sinds maart 2007 is het bedrijf onderdeel van Springer Nederland. In augustus 2015 nam Bohn Stafleu van Loghum de gezondheidsportefeuille over van Reed Business Nederland.