E-mail-disclaimer

Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, hecht veel belang aan een zorgvuldige opstelling en verzending van haar e-mail berichten, met en zonder bijlagen. Desondanks is het mogelijk dat berichten onvolledig zijn, onjuistheden bevatten, niet juist zijn geadresseerd en/of te laat worden ontvangen. Springer Media B.V. aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Evenmin kunnen aan e-mail berichten rechten worden ontleend. De informatie verzonden in e-mail berichten inclusief de bijlage(n) is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van deze berichten. Indien een e-mail bericht niet juist is geadresseerd, wordt de afzender verzocht Springer Media B.V. op de hoogte te stellen over de onjuiste adressering of ontvangst via klantenservice@springermedia.nl en desbetreffend e-mail bericht, met inbegrip van eventuele bijlagen, uit haar systeem te wissen. Springer Media B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten, zoals schade door virussen.

N.B. Aanvullend op deze e-mail-disclaimer wordt voor deze website een disclaimer gehanteerd. Op al onze aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde algemene voorwaarden van Springer Media B.V. van toepassing, tevens raadpleegbaar op www.springermedia.nl.