App Verpleegkundige interventies (NIC)

Bestel de app nu via Google play of de App Store:

Google Play

 

 

App Store

 

 

Deze app Verpleegkundige interventies is gebaseerd op de vierde, herziene Nederlandse editie. Het is een vertaling van de zesde Amerikaanse druk van de Nursing Interventions Classification (NIC).

De app biedt een gestructureerde indeling van verpleegkundige handelingen en verrichtingen. De belangrijkste kenmerken van de NIC zijn:
nic_app_splashscreen

  • volledigheid: meer dan 550 interventies, waarvan 23 geheel nieuwe en 133 herziene interventies
  • evidence-based;
  • vanuit de bestaande praktijk ontwikkeld;
  • weerspiegelt de actuele klinische praktijk en recent onderzoek;
  • duidelijke en klinisch zinvolle terminologie;
  • in het veld getoetst;
  • gecombineerd met de NANDA-diagnoses ( 2012-2014 NANDA-I).

 

 

 

nic_app_interventie nic_app_diagnose nic_app_anafylaxiebeleid

 

 

 

 

 

 

 

 

Verpleegkundige interventies draagt bij tot adequaat onderwijs in de klinische besluitvorming. De app voorziet in standaardisering en definiëring van de benodigde kennis voor verpleegkundig onderwijs en de verpleegkundige praktijk. Tevens is het een hulpmiddel bij de ontwikkeling van leerplannen, die daardoor beter aansluiten op de praktijk.

Verpleegkundige interventies is primair bedoeld voor verpleegkundigen. Zij kunnen met deze app een keuze maken uit mogelijke interventies. Daarnaast kan de app een hulpmiddel zijn bij de communicatie over behandelingen met andere zorgverleners.

Bestel de app nu via Google play of de App Store:

Google Play

App Store

Prijs: € 38,99

Bekijk ook de App Verpleegkundige zorgresultaten (NOC)