Leercoaching

Leercoaching is een interactief leerconcept om de student te activeren en te motiveren steeds zelfstandiger aan de slag te gaan, en om de coach structuur te bieden om het leren en ontwikkelen van de student te (leren) coachen. De coach kan zichzelf hiermee ontwikkelen en zowel de studenten als de coach ontwikkelen zich tot kenniswerkers.

In de aanpak staan centraal:
verantwoordelijkheid opbouwen van het eigen leerproces;
• het leerproces actief met elkaar vormgeven;
• gebruikmaken van de kwaliteiten van elkaar;
• procesgerichte manier van leren en werken vanuit de beroepsinhoud;
• als leercoach in samenspraak met studenten de volgorde van onderdelen van Leercoaching bepalen;
• geven van constructieve feedback. Ook vanuit studenten naar de (leer)coach;
• doe en presteer je wat je wilt en kunt=

Leercoaching betekent voor de student het begin van ‘een leven lang leren’, opleiders coachen hen daarbij, terwijl opleiders zich ook weer bewust worden van hún lerende leven.

Online applicatie en boek
Leercoaching is een multimediaal product en bestaat uit een online applicatie en een boek. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de coach en de student.
In het boek staan kort de onderdelen beschreven waaruit het programma is opgebouwd. De opdrachten in het boek verwijzen naar een zeer gebruiksvriendelijke applicatie, die aanvullende informatie, interactieve werkbladen en vragenlijsten biedt. Resultaten kunnen opgeslagen worden en toegevoegd aan het eigen (digitale) portfolio. De online applicatie voor coaches is toegesneden op het coachen en bevat andere informatie en tests dan de applicatie voor de deelnemers. Voor beide versies geldt: je moet er flink mee aan de slag!

In Leercoaching:
• zijn vragenlijsten opgenomen, waardoor het mogelijk is de student op basis van het kwadrantmodel en/of de puzzel van Leercoaching te begeleiden
• zijn interactieve werkbladen opgenomen, waardoor de student direct aan de slag kan. De student kan zelf kiezen of en wanneer zij meer informatie nodig heeft om de vragen op het werkblad te beantwoorden
• zijn opdrachten opgenomen waarmee de student zijn leren kan ontwikkelen
• worden studenten uitgenodigd te onderzoeken of de persoonlijke wensen aansluiten bij de professionele ontwikkeling (POP) naar een competente beroepsbeoefenaar.
ONDERDEEL VAN
Springer websites