Nanda Nic Noc

Digitaal classificatiesysteem voor wijkverpleegkundigen

Nanda Nic Noc (NNN) is per 1 januari 2016 ook online beschikbaar. Dit evidence based classificatiesysteem voor diagnose en interventies was tot nu toe alleen in boekvorm verkrijgbaar. Om het verpleegkundig proces voor wijkverpleegkundigen nog beter te ondersteunen is een digitale module ontwikkeld. Deze module is het resultaat van samenwerking tussen Bohn Stafleu van Loghum (uitgever Nanda, Nic en Noc uitgaven), Stichting Bevordering Wijkverpleegkunde (SBW) en DinZ.

Professionalisering en bekostiging wijkverpleging

Met de NNN module komt de professionalisering van de wijkverpleegkundigen in een verdere versnelling. Instellingen kunnen daarnaast voldoen aan de nieuwe regelgeving. Instellingen die voor 15 december 2015 hun keuze maken voor een classificatiesysteem en aantoonbaar met dit systeem gaan werken krijgen 2% tariefopslag in 2016.

In de recente voorhangbrief van VWS aan de Tweede Kamer over de toekomstige bekostiging van de wijkverpleging is aangegeven dat zorgaanbieders vanaf 2017 verplicht zijn om een adequaat classificatiesysteem te hebben.

Pilot met digitale NNN module

Uit een recent uitgevoerde pilot met de digitale module door DinZ bleek dat van de wijkverpleegkundigen, die zowel Omaha als NNN kregen aangeboden, 80% een sterke voorkeur heeft voor NNN. Dit vanwege de eenvoud, het ondersteunen van diagnostiek en het verpleegkundig redeneerproces.

De digitale ondersteuning van het verpleegkundig proces met NNN leidt tot verkorting van het indiceerproces (tijd), tot meer inzicht van de cliënten in oorzaak van problemen en vooral mogelijkheden. Met als gevolg: betere zorguitkomsten, meer betrokkenheid van de mantelzorger, een betere dialoog tussen cliënt en professional, heldere werkafspraken voor het zorgteam en duidelijke prestatie-indicatoren.

De applicatie is getoetst en voorzien van de nodige intelligentie om de juiste verbanden te leggen. Hiermee heeft:

  • De cliënt inzicht in zijn zorgvraag, zorgconsumptie, inrichting van zijn zorgproces en de te realiseren resultaten op zelfredzaamheid.
  • De mantelzorg/vrijwilliger inzicht in hun mogelijkheden en hun bijdragen in de ontwikkeling of behoud van zelfredzaamheid van de cliënt.
  • De professional maximaal inzicht in de gezamenlijk te behalen resultaten op basis van de objectieve probleemanalyse, door NNN ondersteund.

Licentie

De module wordt beschikbaar gesteld onder licentie via DinZ. DinZ heeft veel ervaring met de Nanda-database en het leggen van koppelingen met andere systemen. Dinz werkt hierin samen met SBW, die door haar expertise en ervaring intelligentie toevoegt aan het NNN systeem. SBW heeft het afgelopen jaar ongeveer 2.000 wijkverpleegkundigen opgeleid in het ‘vakbekwaam indiceren’.

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met DinZ via 0575-712088 of SBW 06-22571240 of 06-31786002.