Case study IrisZorg

Kennis op peil met één portaal voor professionals

Wie is IrisZorg?

IrisZorg biedt een vangnet voor mensen die de grip op hun leven kwijt raken door middelen gerelateerde- of gedragsverslavingen. IrisZorg richt zich op verslavingsbehandeling en biedt daarnaast zorgtrajecten voor opvang, wonen, werken en verslavingsbehandeling aan mensen met complexe problemen. Cliënten kunnen terecht bij 60 vestigingen in Gelderland, een deel van Overijssel en Gelderland. Bij IrisZorg zijn 1.200 medewerkers in dienst.

De uitdaging

In de verslavingsbehandeling is het doel om cliënten zo goed mogelijk te behandelen in hun chronische ziektebeeld. De behandeling van een verslaving vergt tijd en inspanning van zowel de cliënt als het behandelteam. De complexiteit van de zorg is vaak hoog door bijkomende problemen op sociaal-maatschappelijk vlak en vaak voorkomende psychische co-morbiditeit. Daarnaast zijn er forse bezuinigingen in de GGZ. De maatschappij en de verzekeraars vragen om efficiënte en effectieve dienstverlening.

Het beloop van een verslaving is moeilijk te voorspellen. IrisZorg biedt dan ook zorg op maat. Waar verslavingszorg vanuit een voornamelijk sociaal-maatschappelijk hulpkader is ontstaan, werken daar nu ook psychologen, psychiaters, verpleegkundigen en verslavingsartsen. Er zijn voortdurend ontwikkelingen binnen de vakgebieden van deze professionals en het is dus essentieel om de wetenschappelijke literatuur bij te houden. Bij IrisZorg is evidence-based werken het adagium; dit is voorwaardelijk om inhoudelijk de beste behandeling aan te kunnen bieden en om efficiënt te kunnen werken.

Tot nu toe bood IrisZorg voor literatuurinzage intern een abstract service aan, daarnaast zochten professionals naar eigen inzicht informatie op internet. Vervolgens konden medewerkers de fulltext artikelen intern aanvragen met de nodige vertraging. Dit stimuleerde het informatiegebruik en kennisniveau niet in de toch al drukke dagelijkse praktijk. Kortom, het sloot niet aan op de informatiebehoefte en was erg inefficiënt.

De oplossing

Hoe zorg je ervoor dat zorgverleners eenvoudig bij kunnen blijven? Hoe bedien je alle interne doelgroepen tegen een acceptabel tarief? De wetenschapscommissie van IrisZorg is op zoek gegaan naar mogelijkheden voor betere toegang tot wetenschappelijke literatuur om kennis op peil te houden en evidence-based – volgens de laatste inzichten – te kunnen werken.

IrisZorg ondersteunt haar professionals nu door pro-actief vakliteratuur aan te bieden. Zij hebben gekozen voor BSL Psychologie Totaal en OVID. Via één portaal worden relevante wetenschappelijke tijdschriften aangeboden, waarmee alle doelgroepen worden bediend. Omdat professionals direct bij de informatie kunnen is er niet langer een drempel. De oplossing kon aangeboden worden door nauwe samenwerking tussen Bohn Stafleu van Loghum en OVID. Om optimaal in informatiebehoeften te voorzien werkt BSL graag samen met andere mediabedrijven.

Resultaten

IrisZorg is erg te spreken over het resultaat. Maarten Belgers vertelt “We hebben nu een waardevolle selectie wetenschappelijke tijdschriften, die de professional laagdrempelig via één site kan screenen en lezen. Heeft de zorgverlener klinische vragen? Hij kan ‘anytime’ op zoek gaan naar relevante artikelen”. De website is net gelanceerd en de eerste signalen zijn zeer positief. Maarten is zeer tevreden over de geïntegreerde oplossing en de samenwerking met Bohn Stafleu van Loghum.

Over Maarten Belgers

Deze case study is gemaakt in samenwerking met Maarten Belgers, Verslavingsarts bij IrisZorg. Maarten heeft zich afgelopen jaren sterk gemaakt voor betere toegang tot wetenschappelijke literatuur vanuit de Wetenschapscommissie. Daarnaast participeert hij in de vakgroep. Ook op onderzoeksterrein is hij zeer actief; hij is lid van de groep onderzoekers en doet promotieonderzoek naar een nieuwe behandelmethode.

>> Download de case study